Posle rebalansa pribojska kasa teža za 88 miliona dinara

Priboj – Na prvoj sednici lokalnog parlamenta u ovoj godni usvojen je rebalans budžeta. Pribojska kasa sada je teža za preko 88 miliona dinara, zbog odobrenja pojedinih projekta od strane države.

Foto: A.Rovčanin

Budžet je povećan za oko 6,3 odsto, a uvećana sredstva se odnose na dalju izgradnju pešačko – biciklističke staze, rekonstrukciju gradske pijace u Starom Priboju i fiskulturne sale u Sportskom centru. Takođe, novac će biti utrošen i za funkcionisanje novoformirane ustanove “Centar za razvoj usluga socijalne zaštite”, nabavku kontejnera i vozila za odvoženje smeća, kao i za humano zbrinjavanje pasa lutalica. Budžet opštine Priboj sada iznosi 1.487.116.000,00 dinara.

Jedna od novina, koja je predviđena budžetom, ali još nije zaživela, je besplatan javni prevoz na području opštine Priboj, o čemu je pojašnjenje dao prvi čovek opštine Lazar Rvović.

– Sproveli smo sve procedure, ali se jedan od ponuđača žalio republičkoj Komisiji za zaštitu ponuđača. I proces je u toku – rekao je predsednik opštine Lazar Rvović.

On je dodao da je Opština uputila uregenciju, da se što pre proces okonča, što su danas uradili i predsednici svih mesnih zajednica, jer je javni prevoz velika potreba građana.

-Besplatan javni prevoz je sigurno dobra stvar, efekti će se videti tek kada krene realizacija, a da nam je ideja bila dobra, potvrđuje i činjenica da je po našem modelu već krenuo besplatan prevoz u Prijepolju –  zaključio je Rvović.

Odbornici su dali saglasnost na kreditno zaduženje JP “Toplana” za rekonstrukciju toplovoda za daljinski sistem grejanja, a u utorak je u ministarstvu energetike u Beogradu potpisan ugovor o rekonstrukciji podstanica.

Predstavnici naroda u lokalnoj skupštini prihvatili su i program Fonda za zaštitu životne sredine, koja su delom iskorišćena za zamenu radioaktivnih gromobrana, planirana su sredstva i za monitoring odnosno kontrolu vazduha, kao i zamenu neadekvatnih ložišta u individualnim domaćinstvima.

Lokalna skupština prihvatila je i izveštaje o radu u prošloj godini Opštinske uprave i javnih ustanova u našem gradu – “Centra za socijalni rad”, ”Sportskog centra”, ”Zvičajnog muzeja”, “Doma kulture” i “Gradske biblioteke”.

Data je i saglasnost na pokretanje postupka javnog – privatnog partnerstva za projekat “Zamena starih svetiljki u sistemu osvetljenja javnih objekta u opštini Priboj”.

Skupština je donela i rešenja o imenovanju Sava Derikonjića za vd direktora “Zavičajnog muzeja” a Miroslava Nikitovića za vd direktora novoformiranog “Centra za razvoj usluga socijalne zaštite”.

Jednoglasno, odobornici SO Priboj doneli su i odluku o uspostavljanju saradnje i bratimljenju sa susednom opštinom Rudo.

PP Media