Poslodavac koji zaposli novog radnika ima pravo na povraćaj poreza

Od 1. januara počela je primena zakona koji poslodavcima omogućavaju poreske olakšice prilikom zapošljavanja novih radnika,a građanima da više ne plaćaju taksu za prijavu prebivališta novorođenčeta.
Izmenama Zakona o porezu na dohodak građana, poslodavci će moći da biraju za njih najpovoljniju opciju poreskih olakšica.
Poslodavac koji zaposli novog radnika ima pravo na povraćaj dela plaćenog poreza na zaradu za novozaposlenog, ali pod uslovom da se zaposleni nalazi u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja.
Poslodavac ima pravo na povraćaj plaćenog poreza i to 65 odsto ako je zasnovao radni odnos sa najmanje jednim, a najviše 10 novih radnika, 70 odsto ako ima najmanje 10 i najviše 99 novozaposlenih i 75 odsto ako je zasnovao odnos sa najmanje 100 novih radnika.
Izmene Zakona o republičkim adminisrativnim taksama omogući će roditeljima koji su podnosioci prijave prebivališta za novorođeno dete jednostavniju administrativu proceduru i smanjenje troskova u postupku prijave prebivalista.
Izvor:Tanjug