Poštanska štedionica otvara ekspoziture u Novoj Varoši, Prijepolju i Priboju

Banka Poštanska štedionica, a.d., Beograd predstavlja jedan od najprepoznatljivijih brendova u zemlji, sa tradicijom dugom skoro čitav vek, i činjenicom da je skoro svaki drugi građanin naše zemlje njen klijent.
U cilju što bolje regionalne zastupljenosti, Banka širi poslovnu mrežu otvaranjem 3 (tri) nova organizaciona dela na teritoriji Zlatiborskog okruga u Novoj Varoši, Priboju i Prijepolju, koje organizaciono pripadaju Filijali Kraljevo.

Dana 06.10.2016.godine počeće sa radom Ekspozitura Nova Varoš, u Novoj Varoši, ulica Solunskih boraca br.14.

U opštini Nova Varoš koja broji preko 16.000 stanovnika, 600 su već klijenti Banke i svoje potrebe za uslugama i proizvodima Banke najčešće su ostvarivali u najbližoj ekspozituri u Čajetini, koja je udaljena oko 50 km ili ekspozituri u Užicu, koja je udaljena oko 70 km. Otvaranjem Ekspoziture u Novoj Varoši Banka će se približiti svojim klijentima, kako sadašnjim tako i potencijalnim, fizičkim i pravnim licima, i uz sveobuhvatnu ponudu standardnih i savremenih proizvoda omogućiti da brže, lakše i efikasnije upravljaju svojim finansijama.
U petak, 07.10.2016.godine, simboličnim presecanjem vrpce počeće sa radom i Ekspozitura Priboj, u Priboju, ulica Meše Selimovića br.2.

Nova Varoš, Prijepolje i Priboj dobijaju Poštansku štedionicu

Nova Varoš, Prijepolje i Priboj dobijaju Poštansku štedionicu


U Priboju koji sa 14 mesnih zajednica i 33 neselja broji oko 27.133 stanovnika, Banka otvaranjem ekspoziture potvrđuje svoju strategiju posvećenosti i orijentaciji ka klijentima u pružanju punog partnerstva i podrške u realizaciji proizvoda i usluga, obzirom da su do sada morali da putuju oko 65 km do najbliže ekspoziture.

Istoga dana 07.10.2016 počeće sa radom i Ekspozitura Prijepolje, u Prijepolju, uluca Nijaza Musabegovića br.2.
PP Media