Pribavljanje zemljišta za potrebe Komunalnog preduzeća – hitno a možda i nije?

Prijepolje – Garaža je bolna rana JKP „Lim“. Od 2017. godine kada je dobilo otkaz iz Autokuće jer je prodata MDG-u-, mehanizacija komunalnog je na „livadi“u Šehovića polju gde je od poslednje poplave pretrpela i štetu. Jedan deo mehanizacije parkiran je u Star Jeli u prostoru koje je komunalno uzelo pod zakup a ostatak u mini garažama u polju.

Ostava pod vedrim nebom, foto: A.Rovčanin

Čekajući da odbornici odgovore njihovim molbama i formulišu tek jednu odluku koja će omogućiti pribavljanje zemljišta za potrebe garaže, dugih šest godina, uz pomoć štapa i kanapa, radnici popravke vrše pod otvorenim nebom rizikujući ogromne štete na novim vozilima sa elektronskim sistemima koja ne trpe vlagu i mrazeve.

– JKP „Lim“ Prijepolje postoji više od 60 godina i nepostojanje garaže i adekvatnog prostora za radionicu nije sramota i grijeh jedne vlasti. U periodu do izgradnje saobraćajnice od „novog mosta“ prema željezničkoj stanici barem su postojali kakvi takvi uslovi za održavanje, tj. elementi za radionicu. Na žalost, propuštena je prilika za adekvatan smještaj u prostoru bivšeg „Servisa“ gdje je mehanizacija komunalnog bila smještena nekoliko godina. Od 2017.  godine popravke se vrše „pod vedrim nebom“ a od polovine maja sva vozila su takođe na otvorenom- priča odbornik Rahim Rovčanin, inače zaposlen u komunalnom preduzeću.

– Mi imamo tri mehaničara koji nemaju gde da rade, ko će pristati po ovoj vrućini na livadi da radi mehaniku?- žali se Dževad Beganović iz JKP Lim.

 21. jula ove godine opština Prijepolje objavila je Javni oglas za pribavljanje nepokretnosti – uređenog i izgrađenog građevinskog zemljišta u javnu svojinu opštine Prijepolje za potrebe JKP „Lim” postupkom javnog nadmetanja.  I izvršna vlast i odbornici Skupštine opštine Prijepolje slažu se da je reč o ozbiljnom problemu. Toliko ozbiljnom, da je bilo potrebno sedam godina da se njegovo rešavanje pokrene sa mrtve tačke.

Foto: A.Rovčanin

-Funkcionisanje JKP Lim je ugroženo zbog lošeg uticaja politike stranaka na vlasti i ono u svakoj poslovnoj godini iskazuje gubitak u poslovanju. Koliko se vlast površno bavi realnim problemima koji postoje u funkcionisanju JKP Lim govori i podatak da je na jednoj od prethodnih skupština predložena Odluka o kupovini zemljišta odnosno objekata u kojima će se smestit mehanizacija ovog preduzeća, ali u formi u kojoj nije bilo moguće na zakonit način izvršiti izbor izmedju prispelih ponuda. Ovaj predlog je kao takav dostavljen praktično po hitnom postupku imajući u vidu koliko je značajan za JKP Lim, a nakon što su se uverili da nije zakonit predlog, na istoj skupštini je povučen sa dnevnog reda. Nakon skoro šest meseci od tada dobili smo novi predlog koji se našao u skupštinskom materijalu. Kao odbornik opozicije tražio sam određena pojašnjenja, jer smatram da i ovaj predlog ima nedostataka. Pre svega mislim da je tekstom javnog poziva i uslovima koji su navedeni u javnom pozivu izvršena selekcija i favorizovan jedan od potencijalnih ponuđača za koga se zna da možda i jedini ispunjava sve navedene uslove. Svakako je ovo tema kojom će se i javnost i ja kao odbornik baviti u budućem periodu- sumnja odbornik Edib Kajević.

Odbornik SDA Sandžaka Edib Kajević, foto: A.Rovčanin

I odbornik Rahim Rovčanin slaže se da postoje elementi za sumnju ali kad je muka- ko te pita?

-Izneta je na skupštinskom zasjedanju sumnja da se već zna od koga će biti kupljeno zemljište. Sama odluka je karakteristična i mogla bi biti otežavajuća u slučaju zainteresovanosti više ponuđača. Što se mene tiče ja sam glasao za tu Odluku jer kao rukovodilac radne jedinice “Mehanizacija i održavanje” u JKP “Lim” znam koliko problema postoji i koliko se tek otvara ako se sadašnje stanje oduži. Ako se ne sprovede odluka šteta je višestruka. Prvo će da „propadnu“ budžetska sredstva, zatim mehanizacija ostaje nezbrinuta što prouzrokuje treću i najgoru stvar – ogromne štete na novim vozilima sa elektronskim sistemima koji neći trpeti vlagu i mrazeve- brine Rovčanin i dodaje:

-Odluka o nabavci zemljišta je usvojena, Odluka o raspisivanju oglasa za istu takođe, ako ima elemenata koji dovode u sumnju regularnost, to je posao Opštinskog javnog pravobranioca i drugih nadležnih državnih organa i institucija. Dovoljno je prošlo vremena da bi svi mogli reagovati- poručuje odbornik Rahim Rovčanin.

Foto: Facebook

Nakon skretanja pažnje na manjkavosti prvog predloga Odluke o pribavljanju zemljišta za potrebe komunalnog, što se ispostavilo naposletku i tačnim, zamenik predsednika Skupštine opštine Prijepolje Stanko Kijanović doveo je u pitanje i kvalitet druge, ali :

-Ja sam izrazio bojazan da će opet postojati mogućnost da se napravi neka vrsta pravne opstrukcije, međutim član Opštinskog veća Aleksandar Vujisić koji je vrstan pravnik me je ubedio da će samo po zakonu biti izabran onaj ponuđač koji ponudi najmanju cenu bez obzira na sadržaj odnosno stepen izgrađenosti neke površine. To možda neće biti domaćinska odluka ali u svakom slučaju najjeftinija gledajući finansijski aspekt za lokalnu samoupravu- tvrdi Kijanović.

AKO SE HITNE ODLUKE DONOSE OVOLIKO VREMENA I NA OVAKAV NAČIN, ŠTA BI BILO DA NISU HITNE?

Predsednik Skupštine opštine Prijepolje Izudin Šantić kaže da je upravo i trebalo toliko vremena kako bi se našlo adekvatno rešenje s jedne strane a otklonila sumnja da se kupovina zemljišta nekom namešta s druge strane.

–  Išli smo dva puta na skupštinu i jeste – bilo je lutanja. Prvo smo rekli “izgrađeno ili neizgrađeno građevinsko zemljište” što se po Zakonu o javnoj svojini i drugim pozitivno važećim propisima pokazalo kao nesprovodljivo, jer ako se neko javi ko ima izgrađeno logično je da će biti skuplji od ponuđača sa neizgrađenim zemljištem. Zato smo povukli tu odluku i precizirali “uređeno i izgrađeno zemljište.” Nama je zakon ostavio mogućnost da izaberemo i neposrednu pogodbu kao način pribavljanja zemljišta, ali smo se ipak odlučili za postupak javnog nadmetanja kako neki ne bi rekli da “nekome nešto nameštamo”- objašnjava Šantić.

Predsednik SO Prijepolje Izudin Šantić, foto: A.Rovčanin

Inače, tekstom Javnog oglasa za pribavljanje nepokretnosti – uređenog i izgrađenog građevinskog zemljišta u javnu svojinu opštine Prijepolje za potrebe JKP „Lim” postupkom javnog nadmetanja precizirano je koje uslove moraju ispunjavati nepokretnosti: da se nalaze na teritoriji opštine Prijepolje; da su udaljene od sedišta JKP „Lim“ Prijepolje najviše 10 km;  da je površina izgrađenog građevinskog zemljišta najmanje 6.000,00 m 2 sa svom pripadajućom infrastrukturom (struja, voda i kanalizacija), sa prostorom za garaže, skladišnim prostorom, radionicom, parkingom i autopraonicom i drugim objektima u funkciji obavljanja delatnosti JKP „Lim“ Prijepolje; visina natkrivenog prostora potrebno je da bude najmanje 5 m; da ima pristup na javni put; da je površina izgrađenih objekata minimum 100 m2.

Ko poseduje nepokretnosti koje ispunjavaju ove uslove? Saznaće se 08.08.2023. za kada je zakazano javno nadmetanje.

Ovaj tekst izrađen je u okviru projekta: Vratimo se na početak – Parlament kao osnova vladavine prava koji je finansiran od Evropske unije. Za njegovu sadržinu isključivo je odgovoran portal PP Media i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije.

PP Media