Priboj i USAID zajedno u borbi za veću energetsku efikasnost i energetsko-klimatsku bezbednost

Priboj – Projekat Američke agencije za međunarosni razvoj (USAID) „Bolja energija“  potpisao je Memorandum o razumevanju sa opštinom Priboj u cilju pružanja podrške razvoju održive energije, energetske i klimatske bezbednosti i energetske efikasnosti u oblasti  koji se odnosi na razvoj i korišćenje održivog modela finansiranja za energetsku obnovu više stambenih zgrada i prateci program kreditiranja i garant mehanizama.

Foto: Opština Priboj

Memorandum o razumevanju  potpisali su direktorka USAID-ovog projekta “Bolja energija” Lena Bratić i  predsednik opštine Priboj Lazar Rvović, koji su ovim Memorandumom usaglasili saradnju na razvoju dugoročno održivog modela finansiranja mera energetske efikasnosti u stambenim zgradama. On može uključivati i kreiranje budžetske linije za investicije u energetsku efikasnost i održive izvore energije u stambenim zgradama, sa ciljem da opština finansijski olakša građanima sprovodjenje ovih mera, što treba da dovede do njihove masovnije primene. Izuzetno je važna i saradnja na budućim pilot projektima, kao i unapređivanje i promovisanje zajedničkih aktivnosti koje će se realizovati između opštine Priboj i tima projekta „Bolja energija“.

“Grad Priboj je jedan od pilot gradova u kojima cemo u toku iduće godine, u saradnji sa predstavnicima lokalne samouprave, raditi na izgradnji kapaciteta i kreiranja uslova za implementaciju projekata energetske efikasnosti u stambenim zgradama i testiranju inovativnih modela finansiranja. Priboj je primer dobre prakse u korišćenju lokalnog energetskog resursa (biomase) u sistemu daljinskog grejanja i kao takav logičan je partner za rad na unapredjenju energetske efikasnosti u stambenim zgradama,” izjavila je Lena Bratić, direktorka USAID-ovog projekta “Bolja energija”.

Opština Priboj je primer dobre prakse u Republici Srbiji,kada je u pitanju unapređenje energetske efikasnosti. Priboj prvi u Srbiji fosilna goriva zamenio biomasom,a obezbedili smo još kvalitetnije  kontinuirano 24 časa snabdevanje toplotnom energijom. Projekat “Bolja energija” nameće se  kao logičan

nastavak energetske transformacije naše lokalne samouprave i ovim putem se zahvaljujem USAID što daje doprinos toj transformaciji. Ovim projektom želimo da formiramo jedinstveni sistem modela finansiranja  mera energetske efikasnosti u stambenim zgradama,  kako bi stambene jedinice u opštini Priboj bile energetski efikasne i estetski poboljšane – izjavio je predsednik opstine Priboj Lazar Rvović.

PP Media