Priboj: Oživele terenske ambulante u seoskim mesnim zajednicama

Zajednička ideja lokalne samouprave i Doma zdravlja Priboj, o oživljavanju terenskih ambulanti u mesnim zajednicama Sastavci, Krajčinovići i Kratovo, urodila je plodom. Staračkom stanovništvu i stanovništvu u nepristupačnim delovima pribojske opštine, na taj način, primarna zdravstvena zaštita postala je dostupnija.

Lokalna samouprava u narednih šest meseci finansiraće rad medicinskog osoblja u ovim ambulantama, i to tri medicinske sestre i jednog lekara, dok je Dom zdravlja Priboj obezbedio jedno terensko vozilo, kako bi se staračkom stanovništvu koje gravitira ka ove tri ambulante, omogućila adekvatna zdravstvena zaštita. Medicinske sestre radiće u ove tri ambulante, svih pet radnih dana, dok će lekar za pacijente u Kratovu u ambulanti raditi ponedeljkom i sredom od 07:00-14:00 č, u Sastavcima utorkom i četvrtkom i petkom od 07:00-10:30 č, a u Krajčinovićima istim danima od 10:30-14:00 č. Takođe, svi meštani ovih mesnih zajednica koji imaju potrebu za pregledom, a radi se o nepokretnim licima i onima koji zbog udaljenosti ne mogu da dođu do ambulante, potrebno je da se jave najbližoj terenskoj ambulanti, kako bi se planirali odlasci u kućne posete.

Seoska ambulanta u Krajčinovićima


Oživljavanjem terenskih ambulanti u seoskim mesnim zajednicama i finansiranjem rada medicinskog osoblja od strane lokalne samouprave, još jedna je u nizu aktivnosti koja kao rezultat ima dostupniju primarnu zdravstvenu zaštitu staračkom, nepokretnom i stanovništvu u nepristupačnim delovima opštine Priboj.
izvor: priboj.rs