Read more

Priboj: Oživele terenske ambulante u seoskim mesnim zajednicama

Zajednička ideja lokalne samouprave i Doma zdravlja Priboj, o oživljavanju terenskih ambulanti u mesnim zajednicama Sastavci, Krajčinovići i Kratovo, urodila je plodom. Staračkom stanovništvu i stanovništvu u nepristupačnim delovima pribojske opštine, na taj način, primarna zdravstvena zaštita postala je dostupnija. Lokalna samouprava u narednih šest meseci finansiraće rad medicinskog osoblja u ovim ambulantama, i to […]