Priboj: Počela rekonstrukcija javne rasvete

U narednih 20 dana, na teritoriji opštine Priboj biće izvršena zamena starih svetiljki na uličnom osvetljenju, novim LED sijalicama. Nove štedljive LED sijalice obezbeđene su kroz projekat „Rekonstrukcija javne rasvete“, sa kojim je lokalna samouprava konkurisala kod Evropske Unije u okviru Grant Šeme „Evropsko partnerstvo sa opštinama“.

Realizacijom ovog projekta, opština Priboj će napraviti uštedu u troškovima za električnu energiju i održavanje javne rasvete od 6,5 miliona dinara na godišnjem nivou. Zamena će biti izvršena na kompletnom gradskom području, u prvoj fazi na mostovima 54 sijalice od po 37 W, zatim na keju i u pojedinim delovima grada gde postoje duple svetiljke 148 LED sijalica od 55 W, na regionalnom putu 232 od 84 W i 22 LED sijalice od 110 W na banderama od 12 metara, u području oko škola. Ukupno će biti postavljeno 456 sijalica na gradskom području. Dosadašnji troškovi električne energije i održavanja javne rasvete od skoro 13 miliona godišnje, ovim uspešnim projektom postavljanja štedljivih LED svetiljki, biće prepolovljeni i napraviće uštedu u pribojskom budžetu od 6,5 miliona dinara na godišnjem nivou.

Vrednost projekta je 166,787.61 evra, dok opština Priboj učestvuje sa 20% sredstava.
PP Media