Priboj: Preraspodela novca u opštinskoj kasi

Priboj – Usklađujući prihode i rashode budžeta, prema potrebama koje se očekuju do kraja godine,odbornici SO Priboj, na svom 22. zasedanju u ovom saazivu, 16. oktobra, usvojili su drugi rebalans budžeta opštine Priboj, koji je sada veći za 2,6 odsto ili za 34 miliona i 504 hiljade dinara, pa tako budžet lokalne samouprave u Priboju sada iznosi 1.362.659.508 dinara.

Odbornici pribojskog parlamenta usvojili novi rebalans budžeta, foto: G.Reković

Кako je obrazložio Slaviša Janjušević, rukovodilac odeljenja za društvene delatnosti, finasije i budžet, povećanje se pre svega se odnosi na transferna sredstva od Republike, za opremanje prostora za budući Regionalni inovacioni startap centar, zatim za održavanje muzičko – turističke manifestacije Lim fest, korigovanje zarada odnosno zakonom dozvoljenog povećanja plata krajem godine, pod odluci Ministarstva finasija za zaposlene u određenim javnim ustanovama, ali i odustajanje od pojedinih investicija, kao što je rekonstrukcija zgrade Opštinske uprave u Priboju ili izgradnja planirane saobraćajne infrastrukture – istakao je Janjušević.

Lokalni parlament jendoglasno je prihvatio i Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj eksternoj reviziji završnog računa opštine Priboj, odnosno konsolidovani finasiijski izveštaji na dan 31. decembra 2018. godine, uz preporuke da se u vlasništvo Opštinske uprave prenese imovina bivše Direkcije, i da se, kada se, naravno za to stvore zakonski uslovi, popune radna mesta – lokalnog internog revizora i budžetskog inspektora .

Shodno zakonu o teritorijalnoj organizaciji Srbije pokrenuta je inicijativa da se u naseljena mesta u opštini Priboj, kojih sada ima 34, uvrste još dva – Кrajčinovići i Sastavci, kao centri dve mesne zajednice, zatim da se iz registra katastarskih opština, kojih sada u Priboju ima 24, briše КO Zaostro, jer se više ne nalazi u katastarskom operatu, i da se ispravi slovna greška u nazivu naseljenog mesta Požegrmac.

Bez rasprave,a u skladu sa zakonskim rešenjima, prihvaćena je i Odluka o uređenju i organizaciji, kao i Pravilnik o sitematizaciji radnih mesta, u Opštinskom pravobranilaštvu.

Odbornici SO Priboj dali su i pozitivno mišljenje o Strategiji bezbednosti saobraćaja na putevima u opštini Priboj, kao i Akcionom planu za njeno sprovođenje do 2024. godine, a prema rečima Draga Drobnjakovića, predsednika Opštinskog saveta za saobraćaj, plan je iliti željeno stanje za narednih pet godina, – uz poboljšanje saobraćajne infrastrukture i podizanje svesti na viši bezbednosni nivo svih učensika u saobraćaju – bude godina bez ijednog poginulog, posebno dece, i uz što manji broj teško, pa i lakše povređenih lica u saobraćajnim udesima.

Lokalni parlament podržao je i ideju o nastavku rekonstrukcije i modernizacije javne rasvete u opštini Priboj, primenom mera uštede energije sa Led tehnologijom, kroz Ugovor o javno-privatnom partnerstvu, na koji saglasnost daje i Ministarstvo privrede i lokalna samouprava. Prema rečima opštinskog energetskog menadžera Marka Janjuševića, ranijim projektom EU i lokalne samouprave, led rasvetom je zamenjeno 550 sijalica, a preostalo je još oko 2000, što je plan da se uradi kroz predloženi ugovor o javnom privatnom partnerstvu, jer su uštede i energije i novca velike, a poboljšava se i funkcionalnost dosadašnje javne rasvete.

Skupština je razmatrala Izveštaj o radu PU Neven i Plan rada za tekuću godinu. Ohrabruje činjenica da se broj dece, korisnika ove ustanove, povećava,o čemu govori i lista čekanja od 50-oro dece,da se stvaraju i novi prostorni uslovi,i povećava energetska efikasnost,kroz realizaciju nekoliko značajnih projekta, uz finasijsku podršku donatora i lokalne samouprave. U toku je i realizacija dvogodišnjeg projekta EU i Ministarstva prosvete,gde će kroz edukacije, svi stučni saradnici, u ovoj ustanovi,pristupiti novim osnovama rada vaspitača sa decom – istakla je direktorka ove ustanove Jasna Кojadinović.

Odbornici SO Priboj na svom 22. zasedanju u ovom sazivu, doneli su i nekoliko kadrovskih rešenja, od osnivanja Opštinskog saveta rodigtelja, do razrešenja i imenovanja članova školskih odbora gotovo svih osnovnih i srednjih škola u našoj opštini, koji dolaze iz redova roditelja, jer su njihova deca završila školovanje u tim obrazovnim ustanovama.

Na odobrničko pitanje Larise Кaraosmanović o stanju klizišta Glišina voda i o preduzetim koracaima, da se ono sanira, a građani i učesnici u saobraćaju zaštite, od posledica mogućeg drastičnijeg pomeranja tla, na samoj sednici, odgovorio je predsednik SO Priboj Boris Mrdović, u funkciji načelnika opštinskog Štaba za vanredne situacije.

Mrdović je podsetio, da se opštinski Štab i rukovodstvo Opštine nalaze u gotovo svakodnevnim kontaktima sa nadležnim republičkim institucijama, jer ovo nije nadležnost lokalne samouprave, već su nosiooci ovog posla Sektor za vanredne sitaucije MUP-a Srbije, kao i direktni korisnici Železnice i Putevi Srbije, kao i Srbijavode.

– Obaveza lokalne samouprave je da, u cilju zaštite svojih građana i svih učesnika u saobraćaju, stalno inicira prati stanje klizišta sve do trajnog rešavanja ovog problema – zaključio je Mrdović.

PP Media