Pribojska kasa u 2024. godini teška skoro dve milijarde dinara

Priboj – Privremeni organ opštine Priboj usvojio je budžet za 2024. godinu u iznosu od 1.911.878.000 dinara. U odnosu na budžet u tekućoj godini ovo je uvećanje za oko 40 miliona dinara.

Foto: Opština Priboj

Jedna od najvažnijih investicija u narednoj godini biće početak izgradnje gradskog trga u Novom Priboju. Najveći deo sredstava u ovu investiciju uložiće Ministarstvo građevinarstva i infrastrukture. Prema planu, biće uklonjene postojeće tezge i kiosci, umesto kojih će biti postavljene mobilne pijačne tezge, a radiće se i podzemna garaža sa 100 parking mesta.

U narednoj godini krenuće se i sa rekonstrukcijom kanalizacione mreže u Starom Priboju, koja će podrazumevati izgradnju primarnog kolektora i Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na Uvcu.

Planiraju se i radovi na rekonstrukciji zgrade gimnazije, pripremljena je i dokumentacija za rekonstrukciju kotlarnice za Dom Zdravlja i bolnicu.

Privremeni organ opštine Priboj doneo je i odluku o lokalnim komunalnim taksama, odluku o davanju na korišćenje odmarališta u Sutomoru Sportskom centru Priboj, kao i odluku o poveravnju poslova JKP Usluga na rekonstrukciji vodovodne mreže u Prvomajskoj ulici u Poljicu.

Članovi Privremenog organa prihvatli su i Kadrovski plan Opštinske uprave Priboj za narednu godinu,a dali su i saglasnosti na programe rada u 2024.godini: JP za uređenje građevinskog zemljišta i razvoj Priboj, Centra za socijalni rad i Sportskog centra Priboj, kao i saglasnost na Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u Centru za razvoj usluga socijalne zaštite.

Za vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Priboj reizabran je Vladan Radović.

PP Media