Tehnička oprema i didaktička sredstva za vrtić u Novoj Varoši

Nova Varoš – Danas je dodeljena oprema i didaktička sredstva  PU „Paša i Nataša“, Centru za socijalni rad i Domu zdravlja u Novoj Varoši, dobijena kroz projekat „Podrška podsticajnom roditeljstvu kroz igru“. Vrednost opreme je nepunih 330.000 dinara.

Foto: A.Rovčanin

Program „Podrška podsticajnom roditeljstvu kroz igru“ imao je za cilj unapređenje kapaciteta sistema za dostupnu, pravednu i kvalitetnu podršku roditeljima i starateljima dece ranog uzrasta, od rođenja do 6 godine, kako bi deca ranog uzrasta imala uslove  za podsticajnu negu tj. dobro zdravlje i kvalitetnu ishranu, podsticajne odnose sa svojim roditeljima/starateljima zasnovane na razigranim i negujućim interakcijama, prilike za rano učenje kroz igru, sigurno i bezbedno okruženje.

Foto: A.Rovčanin

Za PU „Paša i Nataša“, koja od ove godine broji rekordan broj mališana, projekat je bio od izuzetnog značaja.

Opština Nova Varoš na godišnjem nivou izdvaja između 24 i 26 miliona za oblast  brige o porodici i detetu. Pored toga, što je zahvaljujući sredstvima donatora, zgrada PU Paša i Nataša rekonstruisana gde su znatno poboljšani uslovi za boravak ovih mališana, u narednoj godini opština ima u planu i druge projekte.

Foto: A.Rovčanin

Dodela opreme i didaktičkih sredstava bila je i prilika da predškolci PU „Paša i Nataša“ pokažu šta su naučili u okviru redovnih aktivnosti i na taj način i prirede za drugare, roditelje i opštinare i svečanost i tako ih obraduju pred Novu godinu.

PP Media