Pribojska „kasa“ uvećana za 220 miliona dinara

Priboj – Pribojski većnici utvrdili su predlog prvog rebalansa budžeta Opštine Priboj u ovoj godini. Povećanje budžeta je iz potrebe dogovorenih novih ulaganja u infrastrukturu, pre svega u rekonstrukciju i izgadnju ulica, uređenje gradskog trga u Novom Priboju, za rešavanje vodonsnabdevanja prigradskih naselja Čitluk i Marjanovići, za nabavku kamiona za održavanje putnih pravaca, kao i druge neophodne opreme i pokrivanje pratećih i tekućih troškova.

Foto: Opština Priboj

– Prema predlogu ove odluke Budžet opštine Priboj sada bi iznosio 2.132.321.000,oo dinara, što je u odnosu na osnovnu Odluku više za 220.443.000,oo dinara ili 11,53 odsto – rekao je Slaviša Janjušević, rukovodilac odeljenja za društvene delatnosti, budžet i finansije Opštinske uprave Priboj.

Na uređenje gradskog trga u Novom Priboju, dugo se čekalo. Nakon međunarodnog konkursa i odbarnih rešenja uz koordinaciuju sa Inženjerskom komorom Srbije, već se krenulo sa pripremnim radnjama za ovaj obiman posao, za koji se najveći deo sredstava očekuje od Svetske banke.

A da bi moglo da se radi i na terenu,do  jeseni se planira i uklanjanje postojećih kioski i tezgi, koje se već decenijama nalaze na delu koji će biti obuhvaćen uređenjem budućeg trga. 

– Uklanjanje tezgi sa Trga je i deo ugovorne obaveze,prilikom prodaje dela Doma kulture u izgradnji kompaniji „Swisslion“, ali smo to odlagali zbog tadašnje ekonomske situacije,jer su većina tih vlasnika ostali bili bez posla, uglavnom u FAP-u, pa je to bila i socijalna kategorija, ali sada više nema odlaganja, tezge će do jeseni morati da budu uklonjene, jer su započele pripremne radnje, slede i neka ispitivanja i bušenja, jer će se u okviru Trga raditi i moderna podzemena garaža – ističe predsednik Opštine Lazar Rvović.

Pribojski većnici prihvaili su Operativni plan odbrane od poplava na teritorije opštine Priboj za vode drugog reda, predloženo je i povećanje od 50 odsto naknade za korišćenje javnih površina,a donet je i zaključak o davanju saglasnosti za postavljanje zimskih i letnjih bašti i tendi na njima,zatim zatvorenih izloga, kao i pokretnih objekata, kao što su tezge, aparati za sladoled i kokice, rashlade komore…

Prihvaćen je i predlog odluke o Strategiji razvoja urbanih područja grada Užica i opština Čajetina, Požega, Bajina Bašta i Priboj, čime se ostvaruju i značajni benefiti.

– Što se tiče Opštine Priboj mi ćemo kroz ovaj projekat dobiti jednu solaranu elektranu, ito METŠ – kaže Saša Vasilić, zamenik predsednika Opštine Priboj.

I ova sednica Opštinskog veća bila je u funkciji pripreme predstojeće sednice SO Priboj, koja je zakazana za 27.maj, pa će o većini odluka i predloga, konačnu reč dati pribojski odbornici.

PP Media