Pribojski odbornici usvojili drugi rebalans budžeta

Priboj – Lokalni parlamnt je potvrdio prestanak mandata odbornicima Suzani Кoldžić i Dubravki Đurić sa izborne liste „Zdrava Srbija Milan Stamatović”.

Usvojen drugi rebalans budžeta, foto: A.Rovčanin

Zbog podnetih ostavki na odbnorničku funkciju, a potvrdio mandate Želimiru Bacatiću i Radi Bojanić sa liste „Aleksandar Vučić za našu decu“ ispred srpske Napredne stranke i novim odbornicima sa izborne liste „Najbolje za Priboj SDP LDP“.

Mula Zildžović ispred sandžačke Demokratske partije i Hana Кarović ispred Liberarno demokratske partije. Odbornici SO Priboj su uz kraću raspravu prihvatili odluku o završnom računu konsolidovanog računa budžeta opštine Priboj za 2019. godinu, a razmatrali su i predlog odluke o izmeneama i dopunama odluke o budžetu opštine Priboj za 2020. godinu.

U pitanju je drugi rebalans opštinskog budžeta koji sada iznosi miljardu četristo sedamnaest miliona dvesta petnaest hinjada dinara i u odnosu na prethodni manji je za 79 miliona 98 hiljada dinara, odnosno za 5,3%.

„Smanjenja se uglavnom odnose na transferna sredstva, dok je kod većine korisnika došlo do preraspodele između pozicija. Ono što je evidentno, došlo je do smanjenja transfernih sredstava i to kod kapitalnih projekata koja su bila predviđena da se finansiraju od strane republike, a do čijeg izvršenja neće doći do kraja ove godine. Ta sredstva su bila planirana na upravi za eventualno plaćanje PDV-a, zatim kod putne infrastrukture, deo puitnih pravaca će se finasirati od strane republike i sportsko rekreativne zone banja koja neće biti realizovana do kraja ove godine“, rekao je Slaviša Janjušević, rukovodilac odeljenja za društvene delatnosti, finasije i budžet.

Pomenuto smanjenje sredstava za određene investicije, ne znači da se staje sa realizacijom kapitalnih projekata, već se oni neće završiti u ovoj godini, a na pojedinim stavkama, došlo je i do preraspodele, odnosno povećenja. Povećenja i su i stavke za rekonstrukciju ulice 12 u Starom Priboju,a li za nabavku opreme, angažovanje novih kadrova i ostale trošklove u zdravstvu.

Odbornici su doneli odluku o prenosu određenog broja akcija bez naknade izdavaoca FAP korporacije AD Priboj sa opštinske uprave Priboj na grad Beograd, a data je saglasnost njenom preduzeću Toplana Priboj za učešće u programu podsticanje obnovljive energije, razvoj tržišta biomase u republici Srbiji, gde je za izgradnju nove gradske toplane na biomasu novih toplovoda i podstanica na predlog konsultanata ukupnom budžetu planirano 50 hiljada eura.

Opštinski parlament jednoglasno je prihvatio odluku o utvrđivanju procene rizika od moguće katastrofe u opštini Priboj, na šta je već saglasnost dao MUP Srbije, odnosno sektor za vanredne situacije.

„Opšti akt koji je na svojoj teritoriji procenjuje sva stanja koja su vezana za elementarne nepogode, odnosno za rizike i eventualne nesreće, požare i sve druge nesreće sa kojima se suočavamo“, kazao je Boris Mrdović, predsednik skupštine opštine Priboj.

Skupština opštine Priboj na sednici je prihvatila operativni plan odbrane od poplava, a na području opštine Priboj za vode drugog reda, kao i dopune statuta na oformirane ustanove Centar za razvoj usluga socijalne zaštite, kojima se određeneusluge socijalne zaštite sa republuičkog prenose na lokalni nivo.

Lokalni parlament na svom drugom zasedanju doneo je odluke o naknadama opdbornikla, članova opštinskog veća koji nisu na stalnom radui i članova skupštinskih radnih tela, kao i troškova javnog prevoza radi dolaska na sednice, dok su odbornici „Zdrave Srbije“ predlagali da se svi odbornici odreknu svojih dnevnica u korist u humanitarene svrhe, ali kako su se čula stručna obrazloženja, to ne može da bude kolektivna stvar ili odluka, jer su prava individualna, pa svi svoja sredstva mogu pojedniačno da usmere tamo gde oni žele.

Odbornici SO Priboj razmatrali su i jednoglasno prihvatili izveštaje o radu predškolske Ustanove „Neven” za prošlu i godišnji program rada za tekuću godinu, kao izveštaje o poslovanju pribojskih Javnih preduzeća u 2019. godini JКP „Usluga” i Javnog preduzeća za uređenje građevinskog zemljišta i „Razvoj“ Priboj.

Na ovoj sednici SO Priboj doneto je rešenje o postavljenju komadanta, zamenika, načelnika i članova opštinskog štaba za vanredne situacije, a formiran je i novi opštinski savet roditelja, ako i savet za bezbednost. Izabrano je i 50 članova stalnih skupštinskih tela odnosno odbora.

GZS i PP Media