Pribojski volonteri uklanjaju otpad sa lančanica na reci Lim

Priboj – Sa prvim danima proleća krenule i aktivnosti UG “Jastreb” na uklanjanju otpada, koje se nakupilo na postavljenim lančanicama na reci Lim.

Foto: Opština Priboj

Proteklog vikenda očišćeno smeće sa lančanice u Bistrici, koja se nalazi na teritoriji oštine Nova Varoš, a uskoro sledi i akcija na uklanjanju smeća sa lančanice na teritoriji Priboja, kao i čišćenje Potpećkog jezera pored novizgrađenog ribarskog naselja.

Inače, predivnu sliku, žile kucavice ovog kraja, odnosno modrozelenog Lima, ruže  samo slike ljudskog nemara i naše neodgovornosti. Sve ono, što ne bi trebalo, a što završi u ovoj divnoj reci od njenog izvora u Plavskom jezeru i na toku dugom oko 220 km do Priboja, zaustavi se na prvim ustavama, uglavnom na teritoriji Priboja, a delom i susedne opštine Nova Varoš. Tako ni krivi ni dužni, Pribojci imaju muku sa lagerovanim plutajućim otpadom, iako ni kilogram tog smeća ne dolazi sa teritorije ove opšitne.

Akcijom Ministarstva zaštite životne sredine Vlade Srbije,pre koju godinu, realizovana je ideja “Lim bez deponija na obalama bar na toku kroz Srbiju“, gde su uklonjene sve divlje deponije, a pre svega  zatvorena i kultivisna nesanitarna deponija “Stanjevine” na desnoj obali Lima kod  Prijepolja, koja je bila prava ekološka bomba.

Na žalost, smeće i drugi komunalni otpad i dalje stiže rekom Lim do Potpećkog jezera, koje je jedino na tom delu toka Lima,pa je pomenuto Ministarstvo sa tri lokalne samouprave iz Srbije, Pribojem, Novom Varoši i Prijepoljem, a da bi zaštitili  korito i priobalje na toku ove divne reke  kroz Srbiju, a pre svega Potpećko jezero,ali i hidroenergetske objekte na ovom delu, realizovalo i  projekat postavljanja rečnih pregrada, tzv.lančanica, kojima bi se zaustavljao plutajući otpad, a odatle uklanjao i transportovao na odgovarajuće  deponije.

Foto: Opština Priboj

Sa prvim danima proleća krenulo se sa uklanjanjem prikupljenog smeća tokom zimskog perioda, a UG „Jastreb“ kome su povereni ovi poslvoi, proteklog vikenda uklonilo je oko 50 kubika plutajućeg otpada sa rečne pregrade na Bistrici.

– Akcija uklanjanja prikupljenog plutajućeg otpada na trv. pribojskoj lančanici, oko tri kilometra uzvodno od HE Potpeć, sledi za 10-ak dana (26 ili 27. aprila), a da bi se izbegao često niži nivo vode ,koji za sada onemogućava  mašinski uklanjanje smeća, UG “Jastreb”, sa Fondacijom “Mocart”, koja je u sličnim akcijama učestvovala i prethodnih godina, gradiće  i tzv, pristupni mol, na poslednjoj lančanici,kako bi bar 10 do 15 metara mašine mogle da uđu u jezero,što bi omogućilo uklanjanje smeća i tokom nižeg vodostaja – kaže Siniša Laković, iz UG „Jastreb“ iz Priboja.

PP Media