Pribojskim predškolcima i prvacima podeljene brošure o bezbednom ponašanju u saobraćaju

Priboj – U cilju podizanje saobraćajne kulture na veći nivo, Savet za bezbednost saobraćaja opštine Priboj, tradicionalno, i ove godine, prvacima na području Opštine podelio je brošuru “Pažljivkova pravila u saobraćaju”, a predškolcima “Bojanku” sa istom tematikom, iz kojih, na zabavan i deci prilagođen način, mogu da stiču nova saznanja o pravilnom a time i bezbednom ponašanju u saobraćaju.

Foto: Opština Priboj

Tako se jedna lepa praksa u Priboju nastavlja. Praksa podizanja saobraćajne kulture od malih nogu. Da  najmlađi školarci, pribojski prvaci i predškolci, kao aktivna i najosteljivija grupa učesnika u saobraćaju, budu što bezbedniji na putu do škole ili vrtića, da nauče, ali da to onda i primene u svakodnevnom životu, da poštuju propisana pravila, što podrazumeva ispravno i bezbedno ponašanje u saobraćaju.

– Savet za bezbednost saobraćaja opštine Priboj, u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja Srbije, pored svojih redovnih aktivnosti odnosno „mapiranja“ i rešavanja tzv.“kritičnih“ tačaka na drumovima naše opštine, bavi se i preventivnim, u ovom slučaju edukativnim sadržajima.Danas smo osnovnim školama u Priboju podelili priručnik „Pažljivkova pravila u saobraćaju“ za sve njihove prvake, a dečjem vrtiću u našem gradu „Bojanke“ na istu temu, kako bi se naši najmlađi sugrađani podrobno upoznali sa osnovim pravilima ponašanja u saobraćaju, jer je u pitanju najugroženija i najranjivija grupa učesnika u saobraćaju. Kada razmišljaju o sebi, razmišljaju i o drugim učesnicima u saobraćaju – ističe Sanja Manović,iz Saveta za bezbednost saobraćaja opštine Priboj.

“Pažljivkova pravila u saoabraćaju” dobili su svi pribojski prvaci,u svih šest osnovnih škola, njih 153, a “Bojanke” sa istom tematikom, dobili su i svi predškolci PU “Neven” njih 151.

PP Media