Prijepolje: Dogradnju sistema zaštite od poplava na reci Lim finansira Svetska banka

Opštini Prijepolje odobren je projekat „Dogradnja postojećeg sistema zaštite od poplava reke Lim“ u naselju Šarampov. Projekat, čija je vrednost oko 500.000 dolara finansira se iz prekograničnog projekta upravljanja slivom reke Drine i podržan je od strane Svetske Banke na osnovu sporazuma između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj.
Cilj pilot projekta je zaštita uzvodnog priobalnog dela grada Prijepolja (naselje Šarampov) od velikih voda reke Lim. Period implementacije pilot projekta je 12 meseci.
Ministarstvo poljoprivrede i životne sredine i JVP Srbijavode, koji su odgovorni za zaštitu od poplava na nacionalnom nivou,planiraju da u naredne dve godine unaprede postojeći i izgrade novi deo sistema za zaštitu od poplava na kritičnim deonicama reke Lim u zoni Prijepolja, a prema rezultatima odgovarajućih analiza prioritet je dat deonici u zoni Šarapov.
Rekonstrukcija i izgradnja ovog sistema je veoma značajna zbog sprečavanja direktnih i indirektnih šteta u nizvodnim delovima grada Prijepolja.
Optimalno rešenje za zaštitu od poplava zasnovano je na kombinovanom sistemu: rekonstrukcija postojećeg sitema zaštite, modifikacijom postojećeg sistema kako bi se omogućila inastalacija mobilne zaštitne opreme.
Realizacija ovog projekta će obezbediti unapređenje postojećeg sistema zaštite od poplava u Prijepolju, i mogao bi biti primenjljiv u celom slivu. Ovaj projekat istovremeno predstavlja primer uvođenje novih praksi i inovacija u slivu reke Drine.
U pripremi za realizaciju ovog projekta JVP „Srbijavode“ planira da u saradnji sa opštinom Prijepolje, realizuje izradu Koncepcijskog rešenja, inovativnog rešenja zaštite od poplava, na lokaciji Šarampov i uzvodno koji će biti usaglašen sa urbanistima i planerima Opštine Prijepolje. Takođe projekat će obuhvatiti izradu tehničke dokumentacije – Projekta za izvođenje radova.
PP Media