Fap: Štrajkom ništa neće rešiti poručuju iz ministarstva privrede

Rok za zaštitu od poverilaca za 17 strateških preduzeća ističe 28. maja, a državnii sekretar ministarstva privrede Dragan Stevanović kaže da se za najveći broj preduzeća znaju modeli rešavanja pitanja, kao i da će svi morati da nastave da rade po održivim principima.
On kaže da u zavisnosti od toga šta će biti konačno rešenje za svako od tih preduzeća, rešavaće se i sudbina radnika.
„Poslednjih godinu radnici su bili u fokusu i ideja je da za one koji ostanu da rade u tim kompanijama posao bude održiv, a za sve one koji perspektivu ne vide u tim preduzrećima država je obezbedila novac za socijalni program“, rekao je Stevanović gostujući na RTS-u.
Kako kaže, za preduzeća koja bi eventualno svoj status rešavala kroz proces stečaja opredeljena su sredstva za povezivanje radnog staža zaposlenih.
On je dodao da zainteresovanih kupaca za preduzevća nema mnogo i da je trenutno za Galeniku otvoren poziv.
„U pet, šest preduzeća radićemo reorganizaciju. Ideja nam je da ta preduzeća od usvajanja plana reorganizacije rade po održivim principima, da finansiraju tekuće obaveze, da ne generišu dugove“, kaže Stevanović i i dodaje da će ta preduzeća morati da otplaćuju dugove.
One firme koje se obavežu na reorganizaciju, nastavlja on, dan kašnjenja u plaćanju obaveza se neće tolerisati, svako kašnjenje podrzumeva otvaranje stečaja. Govoreći o najavljenom protestu zaposlenih u FAP-u, on je rekao da se štrajkom ništa neće rešiti, da se danas u ministrastvu imati sastanak kako bi se našlo rešenjei koji model da se koristi kako bi se izašlo iz problema u kom se FAP nalazi .
„Pripremljen je i plan reorganizacije za imovinske celine koje mogu da budu održive i broj radnika koji može da bude održiv“, zaključio je Stevanović.
Izvor: tanjug