Prijepolje: Džinovski bor u Hisardžiku

Selo Hisardžik se nalazi šest kilometara jugoistično od Prijrepolja, u neposrednoj blizini manastira Mileševe, sa leve strane reke Mileševke. U Hisardžiku nekoliko stotina metara južno od srednjovekovnog grada Mileševca – Hisardžika i džamije je sve do 1999. godine postojao ogroman crni bor (pinus nigra), prema mišljenju stručnjaka star preko pet vekova. Bio je najveći crni bor u Srbiji. Njegovo stablo je bilo toliko debelo da ga je jedva moglo obuhvatiti šestorica ljudi, a masa je bila procenjena na preko pedeset kubika.
Kao prirodna retkost ovog kraja bor je bio zakonom zaštićeno prirodno dobro: Spomenik prirode „Stablo crnog bora u selu Hisardžik“ (Rešenje zavoda i naučno proučavanje spomenika kulture NRS, br. 01-605 od 25.11. 1958. godine). Za bor su bile vezane razne legende i verovanja meštana. Narod ga je nazivao đevojkin bor.
Prema predanju bor je posadila đevojka na grob svoga momka, koji je sahranjen (ukopan) na mestu gde je izvršio samoubistvo, zbog toga što mu roditelji nisu dali da se njome oženi. Bor je đevojka posadila kao sećanje na njihovu veliku ljubav i zaklela se da se nikada neće udati, što je i ispoštovala.
Bor je pri dnu bio zasečen. Prema predanju u dalekoj prošlosti jedan mlad čovek je pokušao da odsječe bor. Posle nekoliko udaraca sa sjekirom iz bora je prsnula krv po mladiću, koji na mestu ostao mrtav. Od tada bor niko više nije dirao, niti je ko pokušao granu da odseče, zbog straha da mu se šta loše ne dogodi.
Bor se zbog svoje starosti srušio oko podne 23. juna 1999. godine. I danas stoji njegovo ogromno stablo, niko ga ne dira.
Autor: Asim Bećirović, prof. geografije