Prijepolje: Evropska unija finansira rekonstrukciju fiskulturne sale

Evropska unija i Vlada Švajcarske će preko razvojnog programa Evropski PROGRES obezbediti sredstva u visini od više od dva i po miliona evra za nove projekte koji za krajnji cilj imaju bolji život stanovnika i stanovnica 34 opštine na jugoistoku i jugozapadu Srbije, odlučeno je danas na drugom Godišnjem sastanku Upravnog odbora Evropskog PROGRESa u Vranju.
Odobrena podrška između ostalog podrazumeva finansiranje 14 lokalnih infrastrukturnih projekata vrednosti 1.5 miliona evra i 17 mikro i malih preduzeća od 253.880 evra. Evropski PROGRES će takođe kroz nabavku opreme u vrednosti od 183.307 evra podržati 22 mladih ljudi da počnu svoj biznis.
Evropski PROGRES finansiraće rekonstrukciju fiskulturne sale u Ekonomsko trgovinskoj školi u Prijepolju. Za tu namenu odobren je grant u iznosu od 91.000.oo evra, podržani su i infrastrukturni projekti u Priboju i Sjenici sa po 99.000.oo evra.
„Evropska unija i Vlada Švajcarske nastavljaju da podržavaju razvoj lokalne infrastrukture koji će doprineti unapređenju kvaliteta života ljudi kao i ukupnog poslovnog ambijenta koji je preduslov za privlačenje investicija“, rekao je Grem Tindal, menadžer Evropskog PROGRESa. Kako je Tindal naveo, kroz podršku preduzećima i samozapošljavanju mladih, Evropski PROGRES doprinosi većoj konkurentnosti lokalne privrede, otvaranju novih radnih mesta i podsticanju preduzetničkog duha.

Upravni odbor Evropskog PROGRESA

Upravni odbor Evropskog PROGRESA


Na sastanku su podržani i predlozi aktivnosti za sprovođenje mera iz Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja na lokalnom nivou za koje je opredeljeno 150.000 evra.
Takođe, članovi Upravnog odbora su se saglasili sa predlogom projekta pružanja podrške lokalnim samoupravama u primeni elektronskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola, vrednog 71.000 evra, koji će Evropski PROGRES da realizuje u partnerstvu sa Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj (NALED). Odobreni su i kriterijumi javnog poziva za sprovođenje programa stručnog usavršavanja u lokalnim samoupravama. Obe inicijative za cilj imaju da poboljšaju konkurentnost opština obuhvaćenih Programom.
„Doneli smo važne odluke danas, pred nama je veliki broj projekata, a ono što je bitno jeste da ohrabrimo sve lokalne samouprave da se angažuju na pripremi kvalitetnih predloga projekata koji su u skladu sa potrebama stanovništva i prioritetima razvoja”, rekla je Ana Stanković, menadžerka projekata Delegacije Evropske unije u Srbiji.
Sastanak Evropskog PROGRESA

Sastanak Evropskog PROGRESA


U prethodne dve godine Evropski PROGRES je podržao 214 projekata od kojih je 66 već završeno, a među ostvarenim rezultatima istaknuto je ažuriranje baze poreskih obveznika u 16 lokalnih poreskih uprava što treba da poveća prihode u opštinskim budžetima za 13 posto, kao i izrada 20 glavnih projekata koji stvaraju preduslove za izgradnju i pomažu opštinama da obezbede sredstva donatora. Socijalno uključivanje ranjivih grupa u programskim opštinama je značajno unapređeno kroz 19 partnerskih projekata civilnog društva i opština koji su, između ostalog, omogućuli da 31 žena dobije stalni posao, dok su 23 osobe invaliditetom bile privremeno angažovane.
Najznačajniji pojedinačni projekat je završetak izgradnje i opremanja zgrade visokoškolskog obrazovanja namenjene za rad dvojezičnog, bujanovačkog odeljenja Ekonomskog fakulteta u Subotici, kojeg sada pohađa blizu 400 studenata.
„Program je sada na vrhuncu implementacije, a kako bi uspešno realizovali sve aktivnosti tokom naredne, poslednje godine sprovođenja, neophodno je aktivno učešće naših partnera, prvenstveno lokalnih samouprava. Važno je da se sve aktivnosti nastave istom dinamikom u svim opštinama, bez obzira da li se u njima lokalna vlast menjala nakon izbora održanih u aprilu“, dodao je Grem Tindal, menadžer Evropskog PROGRESa.
Slobodan Milenković, gradonačelnik Vranja se zahvalio na podršci koju godinama unazad Evropska unije i Vlade Švajcarske pružaju Vranju, a posebno je istakao značaj pomoći u pripremi planova detaljne regulacije za industrijsku zonu koji su doprineli privlačenju stranih investitora, kao što su „Geox“ i „ Ditre Italia“.
„Lokalna samouprava u Vranju nastaviće aktivno da učestvuje u realizaciji razvojnih projekata koje finansiraju Evropska unija i Vlada Švajcarske, a prioritet je svakako završetak izgradnje hirurškog bloka Opšte bolnice, jer je taj projekat važan za ceo Pčinjski okrug“, zaključio je Milenković.
PP Media