Prijepolje: Javni poziv za poljoprivrednike

Opština Prijepolje poziva sve zainteresovane poljoprivredne proizvođače sa područja opštine Prijepolje da u roku od 10 dana (do 19.02.2016. godine) prijave svoje potrebe za nabavku neophodne opreme i mehanizacije Opštinskoj upravi – Službi za poljoprivredu, i to:
– Mašina i opreme za obradu zemljišta;
– Sistema za zalivanje ,,kap po kap,,;
– Sistema za dovod vode;
– Protivgradnih mreža;
– Opreme za pripremu i distribuciju stočne hrane;
– Opreme za mužu;
– Opreme za hlađenje i skladištenje mleka;
– Opreme za zaštitu biljaka od biljnih bolesti i štetočina;
– Nabavka opreme za pčelarstvo.
Poljoprivredni proizvođači mogu prijaviti koja vrsta opreme i mehanizacije im je potrebna na sledeći način:
– telefona na broj 033 714 073, lokal 123;
– e-mail: oprijep@gmail.com
– lično u prostorijama Opštinske uprave – kancelarija broj 23.
Ovaj poziv je upućen kako bi se namenski raspodelila budžetska sredstva prema potrebama poljoprivrednih proizvođača.
Nakon iskazanih potreba poljoprivrednih proizvođača Opština će napraviti plan raspodele sredstava i pristupiti realizaciji putem javnog poziva, kaže se u saopštenju dostavljenom našoj redakciji.
PP Media