Prijepolje konkuriše sa projektima socijalne zaštite kod Evropske Unije

Državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nenad Ivanišević je predstavnicima loklane smaouprave u Prijepolju prezentovao Evropski program „Izi“, koji lokalnim samoupravama i ustanovama socijalne zaštite omogućava razvijanje projekata iz oblasti socijalne politike i zapošljavanja. U cilju što brže pripreme projekta sa kojim će opština Prijepolje konkurisati kod Evorpske Unije, na današnjem sastanku formiran je tim za pripremu potrebne dokumentacije, koju će činiti predstavnici ove opštine, kao i predstavnici resornog Ministarstva.
Iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ističu da u maju mesecu očekuju raspisivanje poziva od strane Evropske Unije za konkurs na koji će lokalne samouprave širom Srbije aplicirati sa projektima iz oblasti socijalne politike. Državni sekretar ovog Ministarstva Nenad Ivanišević ističe zadovoljstvo zbog brzine dogovora sa predstavnicima opštine Prijepolje gde je na sastanku formiran tim za pripremu projekta.
„Na današnjem sastanku jako brzo smo došli do dogovora. Oformili smo tim za izradu projektne dokumentacije, kako bi projekat sa kojim će lokalna samouprava samouprava konkurisati kod Evropskog programa bio što brže gotov, kao i sa ciljem da taj projekat bude što kvalitetniji i sveobuhvatniji“, istakao je Ivanišević.
„Jako je bitno što ćemo imati dobru saradnju sa Ministarstvom prilikom same izrade i aplicioranja projekta“, kazao je Predsednik opštine Prijepolje Emir Hašimbegović.
Centar za socijalni rad u Prijepolju do sada je sprovedeo brojne programe koji su zaživeli, a koji su finasirani iz evropskih fondova, a od 2007. godine u ovoj opštini uspešno se sprovodi i program „Pomoć u kući“ finasiran od resornog Ministarstva.
„Od velikog značaja je to što su svi programi na neki način zaživeli, jer su sada prepoznati od strane naših korisnika i prosto ih je nemoguće obustaviti, a u tome dobijamo ogromnu podršku, kako od lokalne samouprave, tako i od resornog Ministrastva“, ističe direktor Centra za socijalni rad Nail Kajević.
Nakon sastanka državni sekretar Nenad Ivanišević sa predstavnicima lokalne samouprave i Centra za socijalni rad posetio je neke od korisnika usluge „Pomoć u kući“, kao i Dnevni cetar za decu i mlade koji su u sukobu sa zakonom.
PP Media