Prijepolje: NSZ dodelila sertifikate polaznicima engelskog jezika

Nacionalna služba za zapošljavanje filijala Prijepolje dodelila je sertifikate polaznicima engleskog jezika, koji su uspešno završili obuku. Obuku za engleski jezik B1 nivo završilo je ukupno 8 polaznika iz Prijepolja.
„U prethodnoj godini Nacionalna služba za zapošljavanje je izdvojila značajna sredstva za realizaciju programa i mera aktivne politike zapošljavanja i filijala Prijepolje je kroz realizaciju ovih programa i mera uključila 520 nezaposlenih lica, koiji su zada zaposlena lica, za šta su izdvojena sredstva u iznosu od 56 miliona dinara“, kazala je direktorka NCZ filijala Prijepolje Ana Pejović.
Ona dodaje da je filijala u Prijepolju u prethodnoj godini imala izuzetno dobru saradnju sa lokalnim samoupravama i da su kroz tu saradnju izdvojena sredstva u iznosu od 36 miliona dinara, što je bilo dovoljno za angažovanje oko 200 nezaposlenih.
Dvomesečnu obuku za engleski jezik završilo je 8 polaznika iz Prijepolja. Ona je sadržana u 70 časova, a polaznici su tri puta nedeljno imali časove. Ukupni troškovi obuke iznosili su 112 hiljada dinara, što je 14 hiljada po svakom polazniku.
Ovo nije jedina obuka koju filijala u Prijepolju organizuje u ovom periodu. U toku je i realizacija obuke za autodijagnostiku u većem fondu časova i u većem iznosu sredstava, koja je takođe realizovana u Prijepolju, dok je u Sjenici završena obuka za nemački jezik, koja je bila namenjena medicinskoj struci zbog mogućnosti zapošljavanja.
PP Media