Prijepolje: Od naredne godine lokana samouprava finansira vantelesnu oplodnju

U predlogu budžeta opštine Prijepolje za narednu godinu našle su se dve nove stavke iz oblasti socijalne zaštite. Po prvi put loalna samouprava finansiraće vantelesnu oplodnju, za čiju namenu će biti izdvojeno oko 3 miliona dinara, dok će za personalnu asistenciju u 2016. godini biti opredeljena sredstva u iznosu od 3,5 miliona dinara.
Lokalna samouprava je do sada iz svog budžeta izdvajala značajna sredstva za naknade porodiljama, pomoć osobama sa invaliditetom, učeničke i studentske stipendije, kao i brojne druge oblasti iz okvira socijalne zaštite. Prema rečima člana Opštinskog veća zaduženog za socijalnu zaštitu Eldina Jejne ovaj trend nastaviće se i u narednoj godini, dok će dve nove stavke uvrštene u predlog budžeta za 2016. godinu dodatno unaprediti kvalitet socijalne zaštite u ovoj opštini.
„Za personalnu asistenciju planirana su sredstva u iznosu od 3,5 miliona dinara, dok su za vantelesnu oplodnju predsviđena sredtsva u iznosu od 3 miliona dinara. Što se tiče načina trošenja sredstava za dve nove stavke predviđene budžetom lokalne samoprave one će biti uređene pravilnikom, koji će biti urađen početkom naredne godine“, dodao je Jejna.
Personalana asistencija uključuje obuku asistenata koji će pružati pomoć invalidnim licima i osobama sa razvojnim smetnjama koji pohađaju srednju ili osnovnu školu. Ovim finansiranjem biće obuhvaćena obuka i nadoknada za 13 personalnih asistenata. Prva dva pokušaja vantelesne oplodnje finansira Republički zavod za zdravstveno osiguranje, dok treću vantelesnu oplodnju finansiraju lokalne samouprave, ukoliko je to predviđeno njihovim budžetom. Prosečna cena procesa za ovu intervenciju košta oko 250.000-350.000 dinara.
PP Media