Prijepolje, Priboj, Nova Varoš: Zapošljavanje mladih kroz razvoj proizvodnje malina

Udruženje građana „Nova vizija“ predstavilo je projekat „ Zapošljavanje mladih iz Prijepolja, Priboja i Nove Varoši kroz razvoj proizvodnje malina“. U partnerstvu sa preduzećem „Es komerc“ i podršku Ministrstva omladine i sporta Republike Srbije,21 učesnik dobiće sadnice malina i potpisaće ugovor o kreditiranju i otkupu malina sa ES Komerc-om, što će značajno doprineti održivosti efekata projekta.

Cilj projekta je da kroz kvalitetnu neformalnu edukaciju, praktičan rad, studijske posete, uspostavljanje partnerskog odnosa sa biznis sektorom i obezbeđivanje početnih sredstava za započinjanje biznisa pomogne mladima iz sve tri opštine da pokrenu sopstvenu proizvodnju malina.
„Uzgoj voćarskih kultura na malim površinama kroz angažovanje članova uže porodice, jedan je od načina za rešavanje problema nezaposlenosti u navedenim opštinama“, kazao je Mirsad Duran NVO „Nova vizija“ nosilac projekta.

Mirsad Duran NVO Nova vizija, foto: www.ppmedia.rs


Prednost umajunezaposleni mladi ljudi, iz Prijepolja, Priboja i Nove Varoši od 18. do 30. godina koje imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo i žele da pokrenu sopstveni biznis kroz proizvodnju malina.Tokom realizacije projekta planirana su četiri dvodnevna seminara i studijska poseta manifestaciji „Ariljsko malinogorje“.
PP Media