Prijepolje: Raspisani konkursi za subvencije u poljprivredi

Opština Prijepolje raspisala je dva javna konkursa za dodelu sredstava i opreme za pomoć poljoprivrednim gazdinstvima iz budžeta opštine Prijepolje za 2016. godinu. Za ovu namenu obezbeđeno je 22,5 miliona dinara.
Konkursom za dodelu opreme predviđena je nabavka i raspodela motokultivatora u sektorima voćarstva i povrtarstva, zašta je budžetom planirano 15.200.000,00 dinara.
Kroz drugi konkurs biće subvencionisana nabavka nove opreme za pripremu i distsribuciju stočne hrane, mužu i skladištenje mleka, zaštitu bilja, navodnjavanje, plasteničku proizvodnju i pčelarstvo. Za ovu namenu opština Prijepolje opredelila je 7.315.000,00 dinara.
Pravo učešća na ovim konkursima imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva koja imaju prebivalište i vrše proizvodnju na teritoriji opštine Prijepolje, pod uslovom da nisu koristila sredstva za subvencije iz budžeta opštine Prijepolje u protekle tri godine.
Tekstovi oba ova konkursa dostavljeni su predstavnicima svih 30 mesnih zajednica na teritoriji opštine Prijepolje, kod kojih se žitelji udaljenih naselja mogu detaljno upoznati sa uslovima konkursa.
PP Media