Prijepolje: Zakazana Skupština Sportskog saveza

Za sredu, 29. jun kakazana je redovna sednica Skupštine Sportskog saveza Prijepolja. Na dnevnom redu naći će se 5 tačaka, prva tačka konstituisanje radnih tela Skupštine, rasčlanjena je na tri stavke i to : imenovanje radnog predsedništva, imenovanje verifikacione komisije i izbor zapisničara i dva overivača zapisnika. Druga tačka biće Izveštaj verifikacione komisije, zatim slede razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Sportskog saveza i finansijskog izveštaja za prošlu godinu te razmatranje programa rada i finansijskog izveštaja za tekuću godinu.
Sedica će se održati u maloj sali Doma kulture sa početkom od 13h.

PP Media