Prijepoljska preduzeća i ustanove uspešno završavaju 2015. godinu

Direktori Javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač opština Prijepolje poslovanje u 2015. godini ocenili su kao izuzetno uspešno. Kako ističu godinu završavaju bez poslovnih gubitaka i kreditnih zaduženja, a svi predviđeni planovi za ovu godinu uspešno su i realizovani.
JKP „Lim“ 2015. godinu završiće sa poslovnim dobitkom, a prema rečima direktora ovog preduzeća Aziza Hadžifejzovića godinu koja je na izmaku obeležila su obimna investiciona ulaganja na vodovodnim postrojenjima i rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže.
„Ovu poslovnu godinu ćemo završtiti uspešno. Prema poslednjim podacima oko milion i tri stotine ćemo biti na dobitku, što je veoma dobro, jer su cene komunalnih usluga kod nas najniže u celoj Srbiji“, ističe Hadžifejzović.
Iako je na mesto v.d. direktora Turističke organizacije Prijepolja došla u martu mesecu, Dragana Varaklić ističe da su u ovoj godini uspešno realizovane sve već tradicionalne manifestacije, kao i da je u 2015. znatno povećan broj turista koji su posetili Prijepolje.
Iz Doma kulture takođe ističu da su u 2015 . godini uspešno poslovali, te da je u ovoj godini prvi put posle 30 godina održana baletska predstava. U ovoj kulturnoj ustanovi otvorene su dva nova galerijska prostora.
„Mislim da je 2015. godina za Dom kulture protekla baš onako kako i treba. Mi smo u ovoj godini mnoge stvari pokrenuli sa mrtve tačke, a i sama delatnost Doma kulture je podignuta na jedan viši nivo“, kazao je direktor Doma kulture Mirko Malešić.
Iz Predškolske ustanova „Miša Cvijović“, koja broji oko 700 dece, 2015. godinu ocenjuju kao godinu investicionih ulaganja. Prema rečima direktora Hula Kajevića na svim objektima ove predškolske ustanove uložena su značajna sredstva kroz renoviranje i opremanje prostora.
Ono što ističu svi direktori Javnih ustanova u Prijepolju jeste da za dobro poslovanje u godini koja je na izmaku zahvalnost pripada loklanoj samoupravi, koja svim preduzećima i ustanovama koje posluju pod njenom ingerencijom pruža nesebičnu pomoć i podršku.
PP Media