Prijepoljski Dom zdravlja dobio tri nova vozila

Prijepoljski Dom zdravlja zahvaljujući ovogodišnjim budžetskim sredstvima juče je obogatio svoj vozni park sa tri nove Dačia daster džipa.
Vozila će opsluživati službu patronaže i za službu kućne nege. Jedno za područje Prijepolja i jedno za potrebe bolesnika Zdravstvene stanice u Brodarevu. Za nove „dačie“ izdvojeno je oko 4,5 miliona dinara od ukupno 24 miliona koliko je opštinskim budžetom predviđeno za tekuću godinu.
Pre 4 godine vozni park bio potpuno devastiran sa mnogo polovnih, starih i neupotrebljivih vozila. Takva vozila, koja su otkazivala poslušnost baš kada su bila neophodna, još uvek su na parking Doma zdravlja.
PP Media