Inspekcija rada pojačala terenske kontrole

Inspekcija rada je prilikom kontrole gradilišta širom Srbije utvrdila da je od 1.536 zatečenih radnika 221 ili oko 14 odsto radilo „na crno“, saopšteno je iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koje najavljuje da će buduće kontrole obavljati uz obaveznu asistenciju policije.
Kontrolom, koja je obavljena 21. jula, bilo je obuhvaćeno 283 poslodavca, a na pojedinim gradilištima, prvenstveno u Beogradu i Požarevcu, prema proceni inspektora, više od 100 radnika je pobeglo sa gradilišta u trenutku dolaska inspekcije, zbog čega će se u buduće ovakvi i slični nadzori obavljati uz obaveznu asistenciju policije.
Zbog utvrđenih prekršaja u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu inspektori su podneli 56 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i izdali 16 prekršajnih naloga zbog prekršaja propisanog Zakonom o radu, koji se odnosi na nedržanje ugovora na mestu rada.
Inspekcija rada je, zbog utvrđenih nepravilnosti, donela i 62 rešenja u oblasti radnih odnosa, 113 rešenja u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, kao i 16 rešenja o zabrani rada na mestu rada zbog neposredne ugroženosti bezbednosti i zdravlja zaposlenih.
PP Media