Promenom poslovnika Opštinskog veća medijima onemogućeno praćenje sednica Veća

Za razliku od ostalih gradova i opština u Srbiji gde su sednice Opštinskog veća javne i
transparentne, u Prijepolju sednice Opštinskog veća održavaju se iza zatvorenih vrata.
Nedavno je izmenjen i poslovnik o radu Opštinskog veća, pa su tako tačke koje se odnose na
dostupnost javnosti o radu izmenjene. Naime, u novom poslovniku koji je stupio na snagu 15.
jula u tački 56. kaže se : “Rad veća je dostupan javnosti. Veće obaveštava javnost o svom radu
davanjem informacija sredstvima javnog informisanja, održavanjem konferencija sa
predstavnicima sredstava javnog informisanja i stvaranjem drugih uslova za upoznavanje
građana sa svojim radom, odlukama i stavovima”. Ranije tačke 57 i 58 izbrisane iz Poslovnika, a
one su upravo garantovale i omogućavale medijima da prisustvuju sednicama Veća.
Za javnost u radu naročito važna je bila tačka 58. i ona je glasila: “Javnost rada Veća
obezbeđuje se dostavljanjem poziva za sednicu Veća sredstvima javnog informisanja.
Predstavnici sredstava javnog informisanja imaju pravo da prisustvuju sednicama Veća i
njegovim komisijama radi obaveštavanja javnosti o njihovom radu”, međutim odlukom lokalnih
vlastodržaca ovaj član je brisan iz Poslovnika o radu Opštinskog veća.

Član 58. bivšeg Poslovnika o radu Opštinskog veća koji je brisan

Član 58. bivšeg Poslovnika o radu Opštinskog veća koji je brisan


Pre nego što je poslovnik Opštinskog veća izmenjen naša redakcija je zatražila pisanim
zahtevom da dobija materijal za sednice Veća i da istim prisustvuje, međutim umesto odgovora
dobili smo promenu Poslovnika koji je isključio javnost iz rada najvišeg organa lokalne vlasti.
Zato se sa pravom pitamo šta se to “kuva” iza zatvorenih vrata i kome to smetaju mediji koji
rade svoj posao?

PP Media