Psi lutalice “izujedali” pribojski budžet, za četiri godine isplaćeno 60 miliona odštete

Priboj – U Priboju je u četvrtak održan sastanak između predstavnika lokalne samouprave i relevantnih službi u Opštini na kome su dogovoreni dalji koraci o postupanju po preporukama iz izveštaja Državne revizorske institucije o efikasnosti rešavanja problema pasa lutalica.

Foto: A.Rovčanin

Opština Priboj pripada grupi opština koje ne organizuju obavljanje zoohigijene u delu postupanja sa napuštenim životinjama, a za subjekta revizije izabrana je zato što je u periodu od 2017. do 2020. godine na ime odštete po osnovu ujeda pasa lutalica isplatila oko 60 miliona dinara iz lokalnog budžeta, što je najveći iznos u grupi JLS koje ne organizuju zoohigijenu u delu postupanja sa napuštenim životinjama, navodi se u izveštaju državnog revizora.

Iako je u Strategiji rešavanja problema nevlasničkih pasa i mačaka na teritoriji opštine Priboj koja je usvojena još 2014. godine definisano da je primarni cilj lokalne samouprave smanjenje populacije pasa lutalica i da je nosilac aktivnosti JKP Usluga, u okviru tog preduzeća do danas nije formirana zoohigijenska služba. Opština nije obezbedila ni prihvatilište za napuštene životinje iako je se potpisivanjem Memoranduma o saradnji u cilju rešavanja problema pasa lutalica  2020. godine obavezala sa opštinama Prijepolje i Nova Varoš da će zajednički delovati u cilju efikasnijeg i racionalnijeg rešavanja ovog problema.

Po završenoj reviziji, državni revizor naložio je i određene mere koje bi opština Priboj trebala sprovesti ukoliko želi da stane u red lokalnih samouprava koje problem pasa lutalica rešavaju na human i efikasan način.

Na sastanku, kome su pored zamenika predsednika opštine i načelnika opštinske uprave, prisustvovali i predstavnici veterinarske struke, Doma zdravlja, komunalne inspekcije, policije, opštinskog javnog pravobranilaštva, Kancelarije za mlade i Komunalnog preduzeća, razgovaralo se o daljim načinima postupanja shodno preporukama revizora kako bi se rešio problem pasa lutalica ali i sprečile dalje zloupotrebe prava na naknadu štete po osnovu ujeda pasa, što je nažalost, praksa pokazala, da se veoma često dešava.

– Donet je zaključak da se u narednih 60 dana formira zoohigijena u okviru JKP Usluga. Mera, koja se pokazala kao izuzetno efikasna, a čiji će se puni efekti videti kroz narednih 3 do 5 godina, kako objašnjavaju predstavnici veterinarske struke, jeste program CNR – uhvati- vakciniši -steriliši-pusti koju je opština Priboj počela da sprovodi 2021. godine. Za ovaj program opština je prošle godine opredelila lokalnim budžetom 500.000.00 a ove godine će pojačati iznos na 2 miliona – kaže načelnik Opštinske uprave Đorđe Dujović.

Od 2017. do 2020. godine, kako se navodi u izveštaju, zbog neaktivnosti inspekcijskih službi u ovoj oblasti, u Priboju nije izrečena nijedna kazna za neodgovorno ponašanje vlasnika pasa. I na ovu konstataciju revizora, preduzete su određene aktivnosti.

97 opština u Srbiji nije obezbedilo prihvatilište za pse, među kojima je i opština Priboj. O izgradnji zajedničkog prihvatilišta za napuštene životinje, za opštine Priboj, Prijepolje, Nova Varoš na današnjem sastanku nije bilo više reči.

Na pitanje novinara zašto se stiče utisak u javnosti da se na tom planu ništa ne dešava, zamenik predsednika opštine rekao je i da pored napora koje ove opštine ulažu za iznalaženje adekvatne lokacije, nailazi se na veliki otpor građana koji ne žele da se u njihovoj blizini nalazi prihvatilište za napuštene životinje koje će lajati i remetiti njihov mir a drugi problem su tehnički i kadrovski kapaciteti.

Dakle, nade se polažu u sterilizaciju kao najefikasniji način kontrole neželjene populacije pasa, promovisinje odgovornog vlasništva nad životinjama ali i pojačan inspekcijski nadzor. Kako bi se sprečile zloupotrebe, u narednom periodu će se nastojati da se pooštri postupak utvrđivanja da li je šteta nastala zaista ujedom psa lutalice, jer su evidentirani slučajevi da su čitave porodice podnosile zahteve za naknadu štete ne samo u Priboju, već i u Novoj Varoši i Prijepolju. Zato možda i ne čudi kako je opština Priboj za četiri godine isplatila oko 60 miliona za odštete po osnovu ujeda pasa lutalica a susedna opština Prijepolje samo u 2020. godini preko 100 miliona dinara.

PP Media