Radnici Fapa za utorak najavili generalni štrajk

Nakon štrajka upozorenja koji je održan u petak i neuspelih razgovora sa rukovodstvom fabrike, štrajkački odbor Fapa doneo je odluku o generalnom štrajku koji će biti započet u utorak, 23. februara 2016. godine.
Na štrajku upozorenja zaposleni su jednoglasno dali za pravo štrajkačkom odboru da u slučaju neispunjavanja zahteva štrajka upozorenja pokrenu generalni štrajk.
Zahtevi štrajkača:
Isplata zaostalih zarada na osnovu člana 110 zakona o radu.
Isplata doprinosa za zdravstveno i PIO osiguranje ili dogovor sa državom o preuzimanju kojima se garantuju ta prava. Zaustavljanje nezakonitog otuđivanja imovine FAP korporacije AD bez odgovarajuće odluke Skupštine akcionara, kao i dovođenje ranijih odluka u sklad sa zakonom.
Štrajk će se održati u utorak 23.02.2016. u pogonu 1 ispred upravne zgrade sa početkom u 7.00 h.
Generalni direktor FAP-a Zoran Zaković je izjavio da će se razgovori u Vladi Srbije posvećeni rešavanju pitanja FAP-a održati u petak 19.02.
Ukoliko ti razgovori reše zahteve zaposlenih u smislu njihovog ispunjenja , štrajk će biti otkazan.
Izvor: Priboj online