Raspisan tender za drugu fazu radova na lokalnom putu Kolovrat – Seljašnica

Ministarstvo privrede raspisalo je javnu nabavku, za izvođenje druge faze radova na sanaciji kolovoza lokalnog puta Kolovrat – Seljašnica, za deonicu od Žunić Potoka do Slanog Blata u dužini od oko 3,6 kilometara. Procenjena vrednost radova iznosi oko 160 miliona dinara, i njih će zajednički finansirati lokalna samouprava i Ministarstvo privrede kroz program Regionalnog razvoja koji sprovodi uz pomoć sredstava zajma Evropske investicione banke. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 28. avgusta.

Radovi će obuhvatiti zamenu donjeg sloja puta, zatim kolovoznu konstrukciju širine 5,5 metara i odvodnjavanje, postavljanje trotoara u širini od 2 metra sa leve strane i 1,5 metara sa desne strane puta. Projektnom dokumentacijom predviđeno je da deonica puta od škole na Seljašnici pa do Slanog Blata bude uža, pa će tako širina kolovozne trake na ovom delu biti 3 metra, dok će obe strane puta biti oivičene bankinama širine pola metra.

Inače, opština Prijepolje raspisala je javnu nabavku za izgradnju javne rasvete na relaciji Kolovrat – Žunića potok i Žunića potok – raskrsnica Rikavci. Vrednost ovih radova procenjena na 11 miliona dinara bez PDV-a, a rok za ponošenje ponuda je 16. avgust.
PP Media