Raspoređen sportski dinar, najviše novca za fudbalske, košarkaške i rukometne klubove

Priboj – Kao i prethodnih, opština Priboj je i za 2020. godinu opredelila procentualno budžetu najviše stredstava za sport. Za školski i preškolski sport opredeljen je milion dinara, za MOSI koje će se zavisno od situacije sa novonastalom situaciji održati u Novoj Varoši 3,5 miliona, dok je na Komisiji za rapsodelu sredstava u sportu i kategorizaciju sportskih organizacija bilo da po redovnom programu rasporedi 21, a po posebnom 7,5 miliona na sportske klubove i organizacije.

Ilustracija

Tako je Komsiija, nakon što je utvrdila rang takmičenja, broj licenciranih članova, broj selekcija, kao i tradiciju, kao i razvoj sportske i fizičke kulture redovnim programom sredstva raspodelila na 16.sportskih klubova i organizacija.  Najviše sredstava kao i do sada dobila su najveća tri kluba u opštini, ali umanjeno u odnosu na prethdone godine.

FK FAP u 2020. godini na raspolaganju će imati 4.9 miliona, RK Priboj četiri miliona, a KK Priboj 4.05 miliona dinara. Komsija je ove godine vodila računa o ženskim kolektivima, pa je tako ŽOK Priboju u odnosu na prethodnu godnu bužet pobećan za oko 15% (500 000 dinara), a Ženskoj košarkaškoj omladini za oko 20 % (400 000).  Pored klubova i sportskih udruženja i organizaica, Gradskoj sportskoj dvorani na ime korišćenja klubova dodeljeno je 4.3 miliona dinara, a Sportskom centru 500 000 dinara.

Sportski dinar dobilo 16 klubova i organizacija, foto: www.ppmedia.rs A.Rovčanin

Kada su u pitanju posebni programi Komsija je sredstva rasporedila na njih 15. Najviše je dobio Sportski savez Priboj, 4,6 miliona dinara koji će kroz program “Razvoj sporta u Priboju” održati blizu 40 manifestacija u 2020. Godini. Potom slede Gradska sportska dvorana sa 740 hijada dinara i FK FAP Priboj koji će organizovati turnire za selekcije koje nemaju svoja takmičenja, a koji će učestovati zajedno sa Sportskim savezom Priboj u organizaciji 19. memorijalnog turnira “Vladan Stanković”.

Pošto je Priboj u međuvremenu dobio domaćinstvo svečanog otvaranja Dunav osiguranje Sportskih igara mladih za Srbiju, koju su lokalni većnici proglasili za manifestaciju od opšteg interesa za  Priboj, a koje će se u Priboju održati nakon novonastale situacije,  predložiće se opštinskim odbornicima da rebansom buxeta Sportskom savezu dodele dodatnih 4,8 miliona dinara za organizaciju ove prestižne manifestacije, možna i najveće koja je održana ikada na našim prostorima.

PP Media