Robija do 12 meseci – kod kuće

Vlada Srbije usvojila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija, prema kojima će se sve kazne do godinu dana zatvora ubuduće služiti kod kuće. Takođe, predviđeno je da osuđeni koji kaznu izdržavaju u poluotvorenom ili otvorenom odeljenju zavoda mogu biti upućeni na rad izvan ovih ustanova. Ovim izmenama proširuje se nadležnost sudije za izvršenje krivičnih sankcija, a sve u cilju usaglašavanja mera koje su predviđene Akcionim planom za poglavlje 23.

U Upravi za izvršenje krivičnih sankcija naglašavaju da sastavni deo pravosudne reforme čini i penološki sistem, koji se temelji na modernoj evropskoj praksi i što uspešnijoj integraciji osuđenika u društvenu zajednicu.

Kad je reč o služenju kućnog zatvora, sudija donosi odluku da li će se kazna izdržavati uz primenu mere elektronskog nadzora ili bez nje. Takođe, njegova nadležnost od sada će biti i u vezi sa odlukom o radnom angažovanju osuđenika van zavoda, ako za to postoje uslovi, a krivično delo zbog kojeg je osuđen nije u vezi sa tim poslovima.

Novosti