Sadnice za voćare Priboja

Priboj – Кao i prethodnih godina, Opština Priboj u saradnji sa HO „Stara Raška“ iz Beograda, i ove jeseni, obezbedila je određenu količinu deklarisanih sadnica voća. U pitanju su sadnice šljive, kruške, jabuke, trešnje i višnje, iz renomiranog rasadnika MIND u Čačku.

Ilustracija

Tako je ovih dana nabavljeno preko 2000 sadnica voća, ito po subvencionisanim cenama, pa su voćari plaćali svega 100 dinara po sadnici. Кoličine su bile ograničene, pa se moglo poručiti najmanje 10, a najviše 30 sadnica voća.

Inače, do sada je na ovaj način,kroz zajedničku akciju Opštine Priboj i HO „Stara Raška“, nabavljeno blizu 50 000 sadnica različitih vrsta voća, što je pribojskim voćarima omogućilo da, pored proizvodnje za svoje potrebe, viškove voća plasiraju i na tržište.

PP Media