Saopštenje oko prevoza učenica OŠ „Nikola Tesla”, devojčica iz prijepoljskog sela Кučin

Prijepolje/Priboj – Povodom informacija i video snimaka sa društvenih mreža oko prevoza devojčica iz prijepoljskog sela Кučin, koje, ovih dana, da bi došle do autobusa i dalje, do OŠ “Nikola Tesla” u Pribojskoj Banji, moraju da pređu najpre čamcem preko reke Lim, jer su im, kako se takođe navodi na društvenim mrežama, iz Opštinske uprave Priboj, prestali da obezbeđuju prevoz.

Foto: GZS

Ovim povodom, saopštenjem za javnost oglasili su se iz Opštine Priboju kome se kaže:

–  U Zakonu o osnovama sistema obrazovanja u Republici Srbiji,član 189,stav 5 glasi: “Prevoz : dece i njihovih pratilaca  radi pohađanja pripremnog predškolskog programa na udaljenosti većoj od dva kilometra,učenika osnovne škole na udaljenosti većoj od četiri kilometra  od sedišta škole; prevoz, smeštaj i ishranu dece i učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i njihovih pratilaca,bez obzira na udaljenost  mesta stanovanja  od škole; prevoz dece i učenika  koji imaju prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave na udaljenosti većoj od četiri kilometra  od sedišta škole i u slučajevima kada učenici osnovne škole  pohađaju školu na teritoriji  druge jedinice lokalne samouprave – ako je škola koju pohađaju  najbliža mestu prebivališta učenika;  prevoz učenika na republička i međunarodna takmičenja”.  

Iz ovog člana Zakona se vidi, da je prevoz devojčica iz prijepoljskog sela Кučin, dužna da organizuje ili finansira opština Prijepolje.

Bez obzira na zakonsku proceduru,i obavezu opštine Prijepolje, opština Priboj, i prema ovim devojčicama  iz sela Кučin, ima isti tretman, kao  i prema svim đacima pešacima iz svoje  opštine. Napominjemo, da ovo nije prvi slučaj đaka iz ovog sela,koji su pohađali školu u Pribojskoj Banji, a kojima je opština Priboj izlazila u susret, na razne načine, oko dolaska u školu.

Opština Priboj je organizovala besplatan javni autobuski prevoz na svojoj teritoriji, tamo gde je po zakonu moguć javni prevoz.Tamo gde su nekategorisani putevi,kao što je i slučaj puta za Кučin, zakonski nije moguć javni prevoz putnika, a to nije jedini slučaj takve vrste u našoj razuđenoj opštini, pa je lokalna samouprava u Priboju, nastojala da zajedno sa školama i  roditeljima  đaka pešaka, iznađe mogućnosti za prevoz,ili   obezbeđenjem goriva ili novčanih sredstava.

Jedino u ovom slučaju, roditelji pomenutih devojčica,nisu našli nikoga da vozi decu do najbliže autobuske linije Mažići – Potpeć, pa je Opština Priboj, pokazala dobru volju, iako ne može da se bavi javnim i linijskim prevozom, vozilom Opštinske uprave u Priboju, vršila  prevoz devojčica od kuće do OŠ “Nikola Tesla” u Pribojskoj Banji,a nakon nastave ih vraćala do porodičnog doma u selu Кučin.

Problem se pojavio sa prvim  ovogodišnjim snežnim padavinama, u decembru,kada zbog tehničkih karakteristika puta,uskog kolovoza,neadekvatnih krivina,uspona i nizbrdica na putu od mesta Prepran,pored manastira Mažići do sela Кučin,pa je zbog ugrožavanja bezbednosti dece, ovaj prevoz obustavljen. 

Tada se majka devojčica, obratila Dragu Drobnjakoviću, članu Opštinskog veća opštine Priboj, zaduženog za saobraćaj, i predsednika Кomisije za organizovanje besplatnog javnog prevoza, i saglasila se sa privremenim prekidom prevoza dece.

Sa druge strane, majka devojčica je od Opštine Priboj tražila, da se ponovo aktivira besplatna linija javnog prevoza do deponije “Duboki potok”, koja je privremeno saobraćala, koji kilometar kraće, do mesta Druglići, jer nije bilo jedinih korisnika usluga odnosno ovih đaka, a da će do Deponije decu, sama čamcem, prevoziti preko reke Lim.

Napominjemo, da  je Opština Priboj roditeljima devojčica, kao jedno od rešenja ovog problema, nudila i smeštaj dece u Priboju, ali to roditelji nisu prihvatili.

Opština Priboj će i dalje nastojati, da zajedno sa roditeljima dece i školom, iznađe trajno rešenje ovog problema, kao što je to urađeno i sa drugim, sličnim primerima đaka pešaka, u opštini Priboj – stoji u saopštenju Opštine Priboj.

PP Media