Seoske žene iz Priboja vidljive na Google mapi (video)

Priboj – U okviru projekta “Zagovaranje za bolju budućnost žena sa sela”, koji se sprovodi u Zlatiborskom i Moravičkom okrugu, a realizuje ga Udruženje žena “Sačuvajmo selo” iz Priboja pod pokroviteljstvom agencije UN WOMEN, žene sa sela su nabavile dron i snimivši osam prvih domaćinstava članica ovog udruženja, po prvi put postavile svoju ponudu na Google mape kao prvi korak ka razvoju seoskog turizma u opštini Priboj.

Foto: PP Media

U okviru projekta koji za cilj ima pokretanje seoskog turizma u opštini Priboj planirana su predavanja i praktične obuke na terenu, iz oblasti razvoja stočarstva, uzgoja i prerade poljoprivrednih proizvoda kao i turistički segment sa mapiranjem, načinom registracije i kategorizacije domaćinstava koja će pružati turističke usluge.

Kao rezultat projekta planirana je izrada Akcionog plana za razvoj seoskog turizma u saradnji  sa Turističkom organizacijom Priboj i lokalnom samoupravom, koji bi bio inkorporiran u programske budžete opštine Priboj i Lokalne akcione planove za razvoj poljoprivrede i turizma.