Svaka uvredljiva imenica na Fejsbuku 10.000 dinara

Osnovni sud u Prijepolju kao prvostepeni odredio je globu od 100.000 dinara Milanu Gačeviću (55), članu Opštinskog veća u ovom mestu, oglasivši ga krivim za iznošenje ličnih i porodičnih prilika. Gačević je odgovarao po privatnoj krivičnoj tužbi svog suseda Dragoljuba Šljukića koji ga je tužio za dva dela: uvredu zbog koje je zahtevao da Gačević bude kažnjen sa 450.000 dinara, dok je zbog iznošenja ličnih i porodičnih prilika tražio kaznu od šest meseci zatvora i istakao imovinsko pravni zahtev od 500.000 dinara.

Sudio je pojedinac Milan Vasiljević i utvrdio da je Gačević kriv zbog toga što je 13. septembra 2017. preko društvene mreže Fejsbuk objavio tekst pod naslovom „Jabučkoj lajtari Dragoljubu Šljukiću” kojim je, „pored uvredljivog naslova uputio tužiocu više uvreda i izneo više okolnosti iz ličnog i porodičnog života, što može škoditi njegovoj časti i ugledu”. U izreci presude citiran je pomenuti tekst sa mreže koji sadrži, pored drugog, i 17 uvredljivih imenica. Na nedavnom pretresu, kojem su prisustvovali tužilac i tuženi sa advokatima, sud je posle uzetih iskaza odmah doneo presudu.

Gačević je sudiji izjavio da je protiv njega objavljeno stotine naslova u sandžačkim medijima i „da je privatni tužilac iskoristio tv Novi Pazar u političke svrhe, okrivivši ga da je uradio privatni put do neke svoje štale, mada on niti je radio takav put niti ima kakvu nepokretnu imovinu na tom mestu”.
U obrazloženju presude navodi se i ovo Gačevićevo izjašnjenje:
„Na tvrdnje privatnog tužioca odgovorio je sa zvaničnog profila stranke Nova Srbija. Svestan je da nema pravo da vređa druge ljude, ali svi nazivi koje je upotrebio postoje u rečniku Vujaklije. Sve tvrdnje su tačne i može priložiti dokaze. Svejedno mu je kakvu će odluku sud doneti, ali njegova borba protiv svih koji krše opštinski budžet će trajati dok je on u Veću, i svako ko uzima na taj način novac iz opštinskog budžeta biti na meti koliko god on bude plaćao kaznu ili bio u zatvoru. Potvrdio je da je on u potpunosti autor teksta u vezi koga je tužen”.
Gačević je na mreži naveo i sledeće:
„Tekst objavljujem u cilju političkog delovanja, a ne cilju omalovažavanja pomenute b…..”.

Sudija je zaključio sledeće:
„Nesumnjivo je da je okrivljeni preduzeo radnje za koje se tereti. To ni on sam nije sporio. U ovom tekstu kojeg je okrivljeni sačinio i objavio iznet je veliki broj uvreda, odnosno reči uvredljivog karaktera upućenih privatnom tužiocu. Međutim, u istom se pored tih reči i zajedno sa njima, u svrhu postizanja istog cilja, iznose i tvrdnje ličnog i porodičnog karaktera, odnosno o ličnim i porodičnim prilikama, a u vezi političkog opredeljenja, školovanja, inteligencije, zapošljavanja i postupanja privatnog tužioca tokom svog radnog veka i sahranjivanja bliskih srodnika… Кao otežavajuće okolnosti na strani okrivljenog sud je imao u vidu i cenio njegovu raniju osuđivanost i to za istovrsno krivično delo, dok olakšavajuće okolnosti na strani okrivljenog sud nije našao”.
Ovom presudom Gačević je oslobođen od optužbe da je počinio i krivično delo uvrede, jer je ono inače sadržano u delu iznošenja i prenošenja ličnih i porodičnih prilika.

Gačević je, inače, pored kazne od 100.000, dužan da plati 5.000 paušala sudu i još 46.210 dinara tužiocu na ime troškova krivičnog postupka pa će ga svaka uvredljiva imenica napisana na Fejsbuku, ako presuda ostane na snazi, koštati otprilike 10.000 dinara.

GZS i PP Media