Read more

Priboj: Bivši radnici Fapa dobili 2,8 zarade

Bivšim radnicima pribojskog Fapa danas je počela isplata 2,8 plata. Naime, nakon uplate od strane Vlade Srbije na račun Fapa 86 miliona dinara bivšim radnicima uplaćen je novac na tekući račun.Ovim je ispunjeno još jedno od obećanja Vlade Srbije u iščekivanju pravosnašnosti UPPR-a. U međuvremenu je povezan i radni staž. PP Media