Read more

Stigmatizacija psihički obolelih

Stigma je reč grčkog porekla koja označava pečat koji se nekada utiskivao na koži robova ili izdajnika, a utiskivali su ih „moćnici“ i na taj način pokazivali da su manje moćni ljudi njihovo vlasništvo. Stigmatizacija je ustvari proces društvene prirode koji je samim tim u vezi sa društvenim nejednakostima. Foto: PP Media, grafička obrada fotografije: […]

Read more

Gubitak bliske osobe – Negiranje problema nije opcija

Novi Pazar – Svi smo u životu doživeli da izgubimo blisku osobu,bilo to da je roditelj, bračni drug,prijatelj i sl.Svaki gubitak na nas deluje veoma stresno,a taj stres ostavlja velike posledice na naše, pre svega,mentalno zdravlje.Gubitak neke osobe,u zavisnosti od bliskosti sa istom,diktira i jačinu stresa i vreme oporavka. Foto: A.Rovčanin, grafička obrada fotografije: Primus […]