Stigmatizacija psihički obolelih

Stigma je reč grčkog porekla koja označava pečat koji se nekada utiskivao na koži robova ili izdajnika, a utiskivali su ih „moćnici“ i na taj način pokazivali da su manje moćni ljudi njihovo vlasništvo. Stigmatizacija je ustvari proces društvene prirode koji je samim tim u vezi sa društvenim nejednakostima.

Foto: PP Media, grafička obrada fotografije: Primus Priboj

Kada su u pitanju osobe koje imaju psihičke poremećaje, znamo da su iste pogodne za stigmatizaciju, a to znači da ljudi o mentalno obolelima misle odmah da nikako ne umeju da o bilo čemu samostalno donose odluke, odmah se distanciraju od njih,stvaraju se predrasude da su opasne u društvu,itd.Takvi stavovi o njima i predradsude proističu iz potpunog neznanja šta su to mentalne bolesti, poremećaji i koji su simptomi. Međutim, činjenice pokazuju da osobe sa mentalnim poremećajima svakako mogu voditi normalan život, obavljati aktivnosti, zasnivati porodicu uz adekvatan tretman, lečenje i terapiju.

Udruženje psihologa Novi Pazar (UPNP) je nevladina i neprofitna organizacija čija se misija sastoji u promovisanju inkluzivnog pristupa osobama sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.Udruženje je registrovano 30. juna 2014. godine u Novom Pazaru, kao organizacija koja radi na pružanju podrške osobama sa smetnjama razvoju i invaliditetom,kao i ostalim marginalizovanim društvenim grupama i sprovođenju usluga socijalne zaštite.

Foto: PP Media, grafička obrada fotografije: Primus Priboj

Stoga, glavni razlog postojanja udruženja jeste pružanje pomoći osobama, a naročito deci i mladima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i njihovim porodicama, kroz široki spektar aktivnosti, kao i delovanje na sistemskim i institucionalnim rešenjima.

„Sledeći viziju „Jednake mogućnosti za sve“, Udruženje radi na izgradnji civilnog društva zasnovanog na jednakim mogućnostima i ravnopravnosti svih građana i građanki,nenasilju,nediskriminaciji, poštovanju ljudskih prava bez obzira na različitosti, društvenoj uključenosti i odgovornosti“, kaže potpredsednica Udruđženja psihologa Novi Pazar, Marija Tiosavljević.

Potpredsednica Udruđženja psihologa Novi Pazar, Marija Tiosavljević, foto: PP Media, grafička obrada fotografije: Primus Priboj

Ona dodaje da UPNP realizuje aktivnosti u okviru nekoliko programskih linija.

„Tokom pandemije korona virusa Udruženje psihologa Novi Pazar pružalo je psihološku podršku građanima Novog Pazara putem call centra koji je formiran na osnovu zaključka Gradskog štaba za vanredne situacije“,dodaje Tiosavljevićeva i objašnjava da je  Call centar bio namenjen svima koji su se osećali usamljeno, imali neku vrstu straha ili napetosti zbog novonastale situacije.

„Savete građanima na koji način mogu da prevaziđu trenutno stanje davali su psiholozi iz udruženja“, dodala je ona.

Foto: PP Media, grafička obrada fotografije: Primus Priboj

Kaže da su se za  podršku prvenstveno obraćale osobe u izolaciji i oni koji su udaljeni od bliskih osoba.

Kako je potpredsednica UPNP Marija Tiosavljević kazala,nakon završetka vanrednog stanja i povratka na svakodnevni režim rada, od septembra 2020. godine primećen je porast broja osoba koje se javljaju za pomoć psihologa.

„Većina njih se loše snašla u situaciji koju je izazvala korona, nedostajalo im je druženje i kvalitetnije provođenje slobodnog vremena. Neki su bili u panici bezuspešnog traganja za poslom, dok je bilo i onih koji su ostali bez posla, te se to odrazilo na njihovo psihičko stanje“, dodaje Tiosavljevićeva.

Foto: PP Media, grafička obrada fotografije: Primus Priboj

Kako je rekla, među svima njima bilo je i osoba koje imaju psihičke poremećaje, a koji kombinuju farmakoterapiju sa psihološlom podrškom.

Učenica jedne srednje škole u Novom Pazaru, I. M.,koja ima 18.godina,samoinicijativno se obratila novopazarskom UP za pomoć početkom 2021. godine. Kako nam je sama rekla,u trenutku obraćanja nije koristila psihijatrijsku terapiju. Problemi zbog kojih se javila odnosili su se na depresivno raspoloženje, produženo osećanje tuge, društvenu izolaciju. Takođe se samopovređivala i imala je suicidalne misli.

„Svi simptomi počeli su da mi se pojavljuju tokom pandemije koronavirusa, s obzirom na to da živim u prigradskom naselju i nisam bila često u prilici da izlazim i družim se sa vršnjacima“, kaže I.M.

Objašnjava da sa roditeljima nije ostvarivala zadovoljavajuću komunikaciju niti je razvila osećaj poverenja, tako da oni nisu bili upućeni u to što joj se dešava.

Foto: PP Media, grafička obrada fotografije: Primus Priboj

„Nakon dolaska u psihološko savetovalište, obavljene psihološke procene i nekoliko prvih razgovora upućena je na pregled kod psihijatra i započela je farmakoterapiju,odnosno da koristi  antidepresive. Korisnica je uključena i u druge aktivnosti udruženja (volonterizam, grupni savetodavni rad na radionicama), tako da se stanje značajno poboljšalo“, kaže potpredsednica UPNP Marija Tiosavljević i dodaje da je I.M. sa psihologom radila na jačanju svoje otpornosti na stres, usvajanju veštine rešavanja problema, veštine komunikacije itd.

Tiosavljevićeva dodaje da su se i sa roditeljima takođe obavljali razgovori kako bi i oni u okviru porodice pružili podršku korisnici.

Predstavnici udruženja građana „Svetionik“ predali su Savetu za mlade i Gradskom Veću Novog Pzara dokument koji sadrži 11 preporuka za unapređenje mentalnog zdravlja mladih u Sandžaku, sa ciljem da preporuke uvrste u Akcioni plan te Strategiju za mlade.

Besplatna psihološka savetovanja i psihoterapije, proširenje prevencijesamoubistava,programi vršnjačke podrške i promocija mentalnog zdravlja, samo su neke od preporuka koje se nalaze u pomenutom dokumentu.

Iz Svetionika kažu da su kroz mnogobrojne održane obuke koje su se odnosile na lični razvoj blizu 200 mladih iz Sandžaka i individualno psihološko savetovanje bilo upravo istraživanje koje je rezultiralo odlukom da se gore pomenute preporuke uvrste Akcioni plan i Strategiju za mlade.

Tekst je nastao kao deo projekta “Briga o mentalnom zdravlju”. Izradu teksta sufinansirao je Grad Novi Pazar iz sredstava za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Novog Pazara u 2023. godini. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

PP Media