Read more

Priboj:Potpisan ugovor o realizaciji Projekta javne rasvete

U Beogradu je potpisan ugovor o realizaciji Projekta javne rasvete šetne staze uz reku Lim sa postavljanjem parkovskog mobilijara, između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i Direkcije za izgradnju grada Priboja. Ugovorom je predviđeno da se odobre sredstva u iznosu od 3.000.000,00 dinara od strane ministarstva na ime sufinansiranja projekta, sa kojim je Direkcija za […]