Priboj:Potpisan ugovor o realizaciji Projekta javne rasvete

U Beogradu je potpisan ugovor o realizaciji Projekta javne rasvete šetne staze uz reku Lim sa postavljanjem parkovskog mobilijara, između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i Direkcije za izgradnju grada Priboja.
Ugovorom je predviđeno da se odobre sredstva u iznosu od 3.000.000,00 dinara od strane ministarstva na ime sufinansiranja projekta, sa kojim je Direkcija za izgradnju Priboja aplicirala za korišćenje subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2015. godini kod ministarstva.
Krajnji rok za završetak Projekta je 9 meseci, računajući od dana zaključenja ugovora, a realizacijom istog Priboj će dobiti uređeno i osvetljeno šetalište pokraj reke, sa standardnim parkovskim mobilijarom poput klupa za sedenje i korpi za otpatke.
PP Media