Read more

Priboj: Rekonstrukcija javne rasvete

Opštini Priboj odobrena su sredstva u iznosu od 220.000 eura, za projekat „Rekonstrukcija javne rasvete“ kojim je lokalna samouprava konkurisala kod EU Progresa u okviru programa izgradnje kapaciteta opština za infrastrukturu. Realizacijom ovog projekta, opština Priboj će napraviti uštedu u troškovima za električnu energiju i održavanje javne rasvete od 6,5 miliona dinara na godišnjem nivou. […]