Priboj: Rekonstrukcija javne rasvete

Opštini Priboj odobrena su sredstva u iznosu od 220.000 eura, za projekat „Rekonstrukcija javne rasvete“ kojim je lokalna samouprava konkurisala kod EU Progresa u okviru programa izgradnje kapaciteta opština za infrastrukturu.
Realizacijom ovog projekta, opština Priboj će napraviti uštedu u troškovima za električnu energiju i održavanje javne rasvete od 6,5 miliona dinara na godišnjem nivou.
Kako je u izjavi za televiziju Novi Pazar ekskluzivno saopštio predsednik Lazar Rvović, opština Priboj je preko Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i uz tehničku podršku EU Progresa, konkurisala kod Sektora za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropskle unije, sa projektom „Rekonstrukcija javne rasvete“ koji obuhvata zamenu standardnih svetiljki sa LED sijalicama, na kompletnom gradskom području.
Višegodišnji problem sa dotrajalom javnom rasvetom, koja se zbog nedostatka sredstava do sada parcijalno remontovala i čestobila predmet „političkih prepucavanja“, rešen je ovim projektom, krozpostavljanje LED rasvete na 750 mesta u Novom i Starom Priboju.
Prema najavama direktora Direkcije za izgradnju Priboja Zdravka Pešuta, dosadašnji troškovi električne energije i održavanja javne rasvete od skoro 13 miliona godišnje, ovim uspešnim projektom postavljanja štedljivih LED svetiljki, biće prepolovljeni i napraviće uštedu u pribojskiom budžetu od 6,5 miliona dinara na godišnjem nivou.
Iz Direkcije za izgradnju Priboja, najavljuju i skori početak radova uz dodatni indirektni benefit ovog projekta koji se ogleda u mogućnosti da se zamenjene svetiljke, postave u rubne delove opštine i prigradska naselja koja do sada nisu imala javnu rasvetu.
PP Media / Goran Reković