Read more

Inspektori na „tajnom zadatku“

U 2019. godini inspektorima će biti na raspolaganju još jedan alat u borbi protiv sive ekonomije – prikrivena kupovina. Ona će im omogućiti da kontrolišu privredne subjekte bez prethodne najave i pokazivanja naloga i službene legitimacije. Omogućavanje prikrivene kupovine je predviđeno izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru, koje su usvojene u decembru 2018. godine […]