Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku mašine za preradu mesa Read more

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku mašine za preradu mesa

Mithan Bajraktarević PR prerada proizvodnja i trgovina mesom i mesnim prerađevinama Bajraktar Prijepolje, objavljuje POZIV Za dostavljanje ponuda za nabavku: mašina za preradu mesa. Rok za podnošenje ponuda je: 18.04.2023. do 11:00h. Ponude se dostavljaju lično ili preporučenom pošiljkom na adresu: Mithan Bajraktarević PR prerada proizvodnja i  trgovina mesom i mesnim prerađevinama Bajraktar Prijepolje, Kovačevac […]