Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku mašine za preradu mesa

Mithan Bajraktarević PR prerada proizvodnja i trgovina mesom i mesnim prerađevinama Bajraktar Prijepolje, objavljuje

POZIV

Za dostavljanje ponuda za nabavku: mašina za preradu mesa. Rok za podnošenje ponuda je: 18.04.2023. do 11:00h.

Ponude se dostavljaju lično ili preporučenom pošiljkom na adresu:

Mithan Bajraktarević PR prerada proizvodnja i  trgovina mesom i mesnim prerađevinama Bajraktar Prijepolje, Kovačevac b.b. Prijepolje

 Svi zainteresovani ponuđači mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju na navedenoj adresi, svakim radnim danom od 9 do 15 časova, ili zatražiti dostavljanje dokumentacije e-mailom na:, mithan2012@gmail.com ili telefonom +381 65 2771733.

PP Media