Read more

Državni revizori stižu nenadano

Gotovo milion evra „teške“ su javne nabavke koje je Grad Užice lane sproveo mimo zakona. Kako su utvrdili državni revizori, koji su tokom ove godine „češljali“ poslovne knjige ove lokalne samouprave, 114,47 miliona dinara iz džepa poreskih obveznika potrošila je lokalna vlast za radove na infrastrukturi i objektima, a da nije poštovala propise u nabavkama. […]